Světelná vánoční výzdoba pro Městskou část Praha 5

Datum interpelace:
26. 03. 2019
Datum odpovědi:
24. 04. 2019
Interpelující:
Mgr. Vít Šolle
Interpelovaný:
Martin Slabý

Interpelace:

V Praze 26.3.2019

Vážený pane místostarosto Slabý,

obracím se na Vás jako na předkladatele materiálu k projednání v RMČ „Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem: „Světelná vánoční výzdoba pro Městskou část Praha 5“.

V roce 2016, 2017, 2018 byly vyzvány k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku vždy tři stejné společnosti:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, 142 01, IČO: 257 51 018;
VRBICKÝ s.r.o., se sídlem Pekařská 1639/79a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO: 286 53 394;
BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o., se sídlem Praha 5, Fráni Šrámka 18/2622, 150 00, IČO: 256 83 853.

Pokaždé nabídku zaslala pouze poslední jmenovaná. V roce 2016 s nabídkou 616.488,-, v roce 2017 s nabídkou 1.997.980,- a v roce 2018 s nabídkou 1 998 620,- Kč bez DPH.
Ptám se, proč byly opakovaně osloveny společnosti, které cenovou nabídku v předchozích letech nikdy nezaslaly?
Ptám se také, zda již na tuto zakázku byla vypsána podlimitní veřejná zakázka na čtyři roky, jak bylo slíbeno v důvodové zprávě dne 21.11.2018 ?

 

Děkuji za odpověď

 

Mgr. Vít Šolle, zastupitel

Odpověď:

V Praze dne 24. 4. 2019

 

Intepelovaný: Martin Slabý, místostarosta
Interpelaci podal: Mgr. Vít Šolle, člen zastupitelstva MČ Praha 5 dne 26. 3. 2019

 

Vážený pane Šolle,

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně vždy pracoval se seznamem prověřených společností, které se specializují na vánoční osvětlení měst a obcí na území celé České republiky. Mezi tyto společnosti patří zmiňované ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o, VRBICKÝ s.r.o. a BON JOUR ILLUMINATION s.r.o.

Jedná se zároveň o společnosti, které mají smluvní vztah s Technologiemi hlavního města Prahy, jakožto poskytovatelem veřejného osvětlení v rámci odběru elektrické energie z veřejného osvětlení. Smluvní vztah s Technologiemi hlavního města Prahy je podmínkou pro realizaci veřejné zakázky.

Množství finančních prostředků vynaložených na veřejnou zakázku týkající se vánočního osvětlení Prahy 5 se od roku 2016 do roku 2018 měnil v závislosti na rozsahu a požadovaných parametrů.

Podlimitní veřejná zakázka na vánoční osvětlení Prahy 5 bude vypsána v průběhu tohoto roku. Náš odbor je již nyní ve fázi přípravy zadávací dokumentace.

 

Martin Slabý
místostarosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě