Stavební práce u půdních vestaveb

Datum interpelace:
20. 05. 2004

Interpelace:

Na minulých jednáních zastupitelstva jsem byl informován místostarostou Horákem, že budou zahájeny stavební práce u půdních vestaveb na všech objektech, které jsou zařazeny do privatizace. Slibovaný termín byl 1-2 měsíce. Tato doba již uplynula a v např. v objektu Na Bělidle 11 se do dnešního dne na nic nesáhlo. Touto nečinností dochází k odložení privatizace a tím i k nejistotě u občanů.

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Erben

Zastupitel MČ Praha 5 

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

úvodem laskavě přijměte mou omluvu za zpoždění odpovědi na Vaši interpelaci ve věci půdních vestaveb v domě Na Bělidle 11. Byl jsem delší dobu na služební cestě v zahraničí a před odjezdem jsem pověřil oddělení privatizace Úřadu MČ vyřízením této věci. Bohužel se tak nestalo a mne velmi mrzí, že Vám odpověď nebyla doručena na zasedání zastupitelstva minulý týden.

 

Realizace půdní vestavby na uvedené adrese byla zdržena zejména v důsledku povodní před dvěma lety, kdy byla dlouhodobě prověřována statika domů v uvedené lokalitě, které byly povodní vážně zasaženy. Podle mých informací bylo již na půdní vestavbu vystaveno stavební povolení a ještě letos by měla být stavba zahájena i ukončena.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Ing. Petr Horák

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě