Stavebně technický průzkum školní budovy Praha 5, Plzeňská 39/117

Datum interpelace:
15. 09. 2020
Datum odpovědi:
07. 10. 2020
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Renáta Zajíčková
MČ Praha 5
starostka
15.9.2020

Interpelace:

Stavebně technický průzkum školní budovy Praha 5, Plzeňská 39/117

Vážená paní Starostko,
na 11. zasedání ZMČ Prahy 5 dne 23.6.2020 bylo široce diskutováno řešení nedostatku míst v základních školách, především v oblasti Košíř. Pan Tomáš Homola v diskusi přislíbil, že bude iniciovat zadání stavebně technického průzkumu školní budovy Plzeňská 39/117. RMČ tento průzkum skutečně zadala.
Žádám o informaci, kdy budou výsledky tohoto průzkumu předány zastupitelům a projednány v příslušných výborech ZMČ Prahy 5.

S pozdravem,
Ing. Josef Cuhra
zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislých

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
člen ZMČ Praha 5

Praha 5. října 2020

Odpověď na interpelaci ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 15.09.2020 „Stavebně technický průzkum školní budovy Praha 5, Plzeňská 39/117“

Vážený pane zastupiteli,

dovolte, abych odpověděla na Vaši interpelaci ze dne 15. 9. 2020.

Stavebně technické a ekonomické posouzení objektu Plzeňská 117/39, Praha 5
bylo zadáno objednávkou ze dne 24. 8. 2020, a to společně se zadáním stejného posouzení pro objekt Pod Radnicí 3/152, Praha 5. Předpokládám, že výsledek ve formě kompletního odborného posudku budu mít k dispozici do konce října tohoto roku a projednání v příslušných výborech ZMČ, komisích RMČ a dalších orgánech MČ Praha 5 proběhne následně během listopadu a prosince 2020.

Informaci pro tuto odpověď jsem čerpala z poskytnutých podkladů od Odboru správy majetku. Pokud budete mít příště dotaz k této problematice, prosím obracejte se přímo na kompetentního radního.

S úctou