Stanovisko k uzavření části Smetanova nábřeží a Malostranského náměstí

Datum interpelace:
26. 01. 2021
Datum odpovědi:
11. 02. 2021
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Ing. Jan Panenka
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážený pan předseda dopravního výboru

Ing. Jan Panenka

Štefánikova 13 a 15

150 22 Praha 5

 

V Praze 26. 1. 2021

 

Interpelace:

 

Stanovisko k uzavření části Smetanova nábřeží a Malostranského náměstí

 

Vážený pane předsedo

dne 13. 1. 2021 přijala rada MČ Praha 5 stanovisko k pracovní verzi studie útlumu automobilové dopravy v centru Prahy týkající se uzavření části Smetanova nábřeží a Malostranského náměstí.

Dále dne 20. 1. 2021 rada MČ Praha 5 schválila negativní stanovisko k návrhu celotýdenního režimu vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS,IZS, taxi a kola.

Táži se,  proč tyto důležité materiály nebyly nejprve  projednány  ve výboru dopravy,  jehož jste  předsedou,  ale  byly Vámi  rovnou předloženy do rady.

 

S pozdravem,

Ing. Josef Cuhra

zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislých

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislých

 

V Praze, 11.02.2021

 

Vážený pane zastupiteli Cuhro,

k Vaší interpelaci „Stanovisko k uzavření části Smetanova nábřeží a Malostranského nábřeží“ mohu uvést následující:

Výbor dopravní je poradním orgánem jak Rady, tak Zastupitelstva MČ Praha 5. VYDO se schází jedenkrát za měsíc a oba zmiňované materiály byly předloženy urgentně na zasedání RMČ P5 ve dnech 13.01.2021 a 20.01.2021 na pokyn členů Rady. RMČ tyto materiály na svém zasedání schválila plným počtem hlasů ( Usnesení RMČ/2/31/2021 a RMČ/3/46/2021) a nevyžadovala stanovisko VYDO.

K oběma materiálům proběhla otevřená diskuse, kde jsem vylíčil průběh tří společných jednání s náměstkem primátora panem Scheinherrem, i se zástupci Dopravních podniků a.s., Ropidu, TSK a.s. a městských částí Praha 1,2,6. Výsledkem těchto jednání byl úkol předložit analýzu průjezdnosti na základě kamerových systémů, které nabídl poskytnout radní Prahy 1 ing. Bureš. Tyto analýzy nám však nebyly nikdy poskytnuty v požadovaném rozsahu, ačkoliv byly přislíbeny náměstkem panem Scheinherrem.

Debatě jsme se nevyhýbali a poslední schůzka na MHMP byla bez náhrady zrušena. Až na základě usnesení RMČ byla náměstkem Scheinherem opět vyvolána debata na toto téma, ale k jednání ještě nedošlo. Jsem zastáncem jakéhokoli řešení, které by pomohlo dopravě v naší městské části, ovšem na základě objektivně vytvořené analýzy.

Obdržel jsem informaci, že podnět k celotýdennímu režimu vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS, ke kterému se následně přidal Ropid a opět bez vypovídající analýzy, vyšel z Cyklo – komise MHMP. V současnosti se toto opatření na Odboru dopravy MHMP vrátilo do původního režimu.

S pozdravem

Ing. Jan Panenka
předseda výboru dopravního