Spádový obvod ZŠ Podbělohorská

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
21. 06. 2019
Interpelující:
Mgr. Vít Šolle
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

V Praze 28. května 2019

Mgr. Renáta Zajíčková

 

Vážená paní místostarostko,
pro děti ze spádového obvodu ZŠ Podbělohorská je spádovou školou pro II. stupeň základní školy ZŠ Nepomucká nebo ZŠ a MŠ Weberova. Je zajištěn nárok těchto dětí na přijetí do těchto spádových škol pro rok 2019/20?

 

Mgr. Vít Šolle

Odpověď:

Vážený pan
Mgr. Vít Šolle
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
28. 5. 2019 – Spádový obvod ZŠ Podbělohorská

Vážený pane zastupiteli,

odpovídám na Vaši interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
28. 5. 2019.

Žáci ze spádové oblasti Košíř budou umístěny do základních škol tak jako v minulých letech
a po dohodě s rodiči. Problém, na který dotazem narážíte, se v této lokalitě měl začít řešit minimálně ve školním roce 2015/16, kdy bylo jasné, že žáků ve spádové oblasti bude vzhledem k výstavbě přibývat a kapacita ZŠ Nepomucká nebude stačit. Pro ilustraci uvádím, že ve školním roce 2018/19 je v ZŠ Weberova z oblasti Košíř 189 žáků, což je 31% všech žáků a v pěti smíchovských základních školách je z oblasti Košíř 264 žáků, což je 15% žáků. Z toho vyplývá, že nedostatek kapacit v této oblasti je již dlouhodobý a netýká se pouze školního roku 2019/2020.

S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě