sociální výbor

Datum interpelace:
29. 01. 2015
Datum odpovědi:
25. 02. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
Bc. Tatiana Konrádová
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Vysvětlení činnosti uvolněné předsedkyně sociálního výboru

 

Interpelace

 

Vážená paní předsedkyně sociálního výboru,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s dotazy týkajícími se toho, proč je právě Vaše činnost v čele sociálního výboru tak důležitá, že musí být vykonávána v podobě uvolněné (placené) funkce? Občané nerozumí tomu, proč právě Vy máte měsíční odměnu ve výši 45.000,- Kč hrubého (tj. více než dvojnásobek průměrné mzdy, kterou značná část občanů Prahy 5 nedosahuje) a řada jiných předsedů výborů nikoliv? Já sám jim bohužel odpovědět nedovedu. Proto Vás žádám cestou interpelace o zdůvodnění nutnosti vykonávat Vaši činnost v podobě placené (nikoliv neplacené) funkce předsedkyně sociálního výboru a dále žádám o uvedení přesného popisu Vašich aktivit v této funkci od ustavujícího zastupitelstva MČ Prahy 5.

 

 

V Praze dne 29.1.2015

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 29. 1. 2015 ve věci vysvětlení činnosti uvolněné předsedkyně Sociálního výboru ZMČ P5.

 

V interpelaci uvádíte, že se na moji činnost ptá veřejnost. Já jsem se doposud s žádným dotazem k mé činnosti nesetkala a proto, máte-li konkrétní připomínky od občanů a občanek Prahy 5, uvítám, pokud mi je předáte, případně tazatele odkážete přímo na mne, ráda dotazy zodpovím.

 

Níže uvádím činnost předsedkyně Sociálního výboru:

–        příprava na zasedání Sociálního výboru (dvakrát za měsíc), zejména pak studium žádostí a podkladů k přidělování bytů ze soc. důvodů

–        pravidelné schůzky s místostarostou pro sociální politiku a Odborem sociální problematiky a prevence kriminality k ad hoc tématům a problémům

–        setkávání se zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací a sociálních firem

–        vyřizování četných podnětů od veřejnosti (bytová situace, sociální situace atp.)

–        návštěvy neziskových organizací sídlících v Praze 5 či příspěvkových organizací zřízených MČ P5

–        studium materiálů týkající se sociální agendy nad rámec neuvolněné zastupitelky

–        schůzky s kolegy a kolegyněmi z jiných výborů a komisí v rámci spolupráce na společných tématech (bytová komise, školský výbor, komise ombudsmanky atd.)

–        účast ve skupině pro realizaci veřejně prospěšných prací

–        účast v dramaturgické radě CSOP

–        účast v pracovních skupinách a řídící skupině komunitního plánování sociálních služeb

 

Konkrétní projekty a činnosti:

–        příprava a realizace vánoční akce pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s OSK a Armádou spásy

–        příprava projektu mobilní zdravotní a sociální jednotky pro lidi bez domova ve spolupráci s místostarostou pro sociální politiku, OSK a Nadějí

–        spolupráce s místostarostou pro sociální politiku na dlouhodobých projektech pro prevenci bezdomovectví (např. nízkoprahové centrum)

–        aktuálně příprava a realizace velikonoční akce pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s Armádou spásy

 –        komunikace se squattery z usedlosti Cibulka, Ministerstvem kultury a památkáři, příprava kulatého stolu všech zainteresovaných

–        aktuálně aktualizace grantových programů v sociální oblasti

–        aktuálně realizace projektu proplácení obědů dětem ze sociálně slabých rodin ve spolupráci s předsedou Školského výboru

–        aktuálně aktualizace Zásad bytové politiky MČ P5 ve spolupráci s OSK a OBP

–        aktuálně příprava kulatého stolu na téma sociální podnikání v Praze 5

–        v reakci na změnu zákona o tzv. dětských skupinám příprava projektu dětská skupina na Úřadu MČ P5

 

Věřím, že má odpověď bude pro Vás i veřejnost uspokojivá.

 

S pozdravem

 

 

  

 

 

 

Bc. Tatiana Konrádová

předsedkyně Sociálního výboru ZMČ P5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě