Socha krávy na nám. Kinských

Datum interpelace:
17. 06. 2004

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

 

            nedávno mě překvapil jeden rozčílený občan otázkou: „Který dobytek si postavil sochu místo tanku?“ Nechci nikterak rozebírat náš další rozhovor ani tuto formulaci, faktem je, že v místě bývalého památníku – tanku č. 23 stojí „socha“ krávy. Tato „socha“ má navíc naprosto nepřirozenou kamufláž bývalého tanku č. 23. Osobně toto považuji za nedůstojnou provokaci vůči všem občanům, kteří si váží historie svého národa, ať už se na ní dívají z jakýchkoliv názorových východisek. Jsem rád, že MČ Praha 5 nedala k umístění tohoto „uměleckého díla“ souhlas, přes to žádám, aby zajistila, aby tato ostuda z veřejného prostranství urychleně zmizela.

 

            V Praze dne 17.6.2004

 

                                                                                             RNDr. Milan Macek, CSc.

                                                                                                           zastupitel

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 17.6. 2004, která se týkala umístění sochy kravičky na nám. Kinských.

 

Na základě žádosti společnosti Serge & Cow, s.r.o. ze dne 30.4.2004 schválila Rada MČ Praha 5 svým usnesením č. 23/647/2004 ze dne 18.5.2005 navržené umístění soch kraviček v rámci akce CowParade Prague 2004 v lokalitách Nádražní ulice 344/1, Janáčkovo nábřeží 1115/15 a neschválila umístění soch v lokalitě nám. Kinských.

 

Společnost Serge & Cow, s.r.o. se znovu obrátila na MČ Praha 5 s žádostí ze dne 24.5.2004 o přehodnocení stanoviska ohledně nám. Kinských a na základě této nové žádosti Rada MČ Praha 5 schválila umístění jedné sochy kravičky na nám. Kinských svým usnesením
č. 24/688/2004 ze dne 25.5.2004.

 

Odborem dopravy a energetiky ÚMČ Praha5 rozhodnutím č.j. ODE/44187-04/4206-
-04/zdruz/1182 ze dne 1.6.2004 bylo povoleno umístění 1 ks sochy krávy na podstavci v lokalitě nám. Kinských u fontány na základě kladného stanoviska TSK a policie ČR. Umístění bylo schváleno vlevo od fontány pohledem z Holečkovy ulice.Odbor dopravy a energetiky neřešil detailní provedení sochy krávy, neboť to bylo ošetřeno v usnesení Rady Městské části Praha 5.  

 

Dne 17.6.2004 bylo odborem dopravy a energetiky zahájeno správní řízení, jehož podnětem bylo nepovolené zvláštní užívání prostoru na nám. Kinských, neboť socha zde byla umístěna v rozporu s rozhodnutím ODE, s tím, že navržená pokuta je ve výši 400 tis. Kč.

 

Sdělení o zahájení správního řízení ohledně CowParade Prague 2004 bylo společností Serge & Cow, s.r.o. přijato dne 21.6.2004 a do 10 dnů od doručení tohoto dopisu  je možno ze strany přestupce podat písemné připomínky k předmětu řízení.

 

TSK se vyjádřila jako správce pozemku, přestože od roku 2003 je nám. Kinských ve správě Odboru městské zeleně ÚMČ Praha 5. Na tomto odboru o zábor nikdo nežádal a tedy je nepovolený. 30.6.2004 vyzval odbor městské zeleně společnost Serge & Cow, s.r.o. k odstranění nepovolené sochy krávy.

 

 

S přátelským pozdravem

 

Ondřej Gál

zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě