Smlouvy se společností Agentura Praha 5, a.s.

Datum interpelace:
18. 01. 2007
Datum odpovědi:
30. 01. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace

 

 

            Vážený pane starosto,

 

            při veřejném vystoupení zástupce společnosti Agentura Praha 5, a. s. jsem se setkal s jeho tvrzením, že tato společnost „kupuje pohledávky Městské části Praha 5“ za dlužníky a tyto pohledávky pak vymáhá. Domnívám se, že toto tvrzení neodpovídá skutečnosti, proto žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených mezi MČ Praha 5 a touto společností včetně všech dodatků těchto smluv.

 

 

            S pozdravem

 

 

V Praze dne 18. 1. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

 

V Praze dne 30. ledna 2007

 

 

Věc: Interpelace   Smlouvy se společností Agentura Praha 5,a.s.

 

Vážený pane zastupiteli,

 

Městská část  Praha 5 má od 15. prosince 2003 uzavřeny s Agenturou Praha 5, a. s. se sídlem Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře tři smlouvy. Jedná se o Smlouvu o spolupráci,  Smlouvu o postoupení pohledávek a  Mandátní smlouvu o správě.

 

            Podle ustanovení čl. 4 Smlouvy o postoupení pohledávek, postupitel (MČ Praha 5) postupuje postupníkovi pohledávky za převodní cenu podle smlouvy a se splatností, která je rovněž stanovena touto smlouvou.

 

            V příloze zasílám fotokopii uvedené Smlouvy o postoupení pohledávek, včetně Dodatku č. 1, který byl dne 10. září 2004 ke zmíněné smlouvě uzavřen. Z textu smlouvy je patrné, jaká pravidla byla mezi oběma smluvními stranami dojednána a smluvně potvrzena. Nejedná se tedy o okamžitý prodej a koupi nevymožených pohledávek, ale o postoupení podle smlouvy.

 

            Do textu Mandátní smlouvy o správě a do textu Smlouvy o spolupráci máte možnost nahlédnout u zdejšího odboru správy bytů.

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 

 

 

 

Příloha: Smlouva o postoupení pohledávek

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě