Skupina pro půdní vestavby

Datum interpelace:
23. 01. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: