školský areáln Na Žvahově

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
09. 04. 2013
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace starosty ing. Miroslava Zeleného

 

Školský areál na Žvahově – nová situace, nejistá budoucnost

 Dne 7. března 2013 vyhlásil Ústavní soud „nález“ – závazné stanovisko k žalobě Městské části Praha 5 proti konzervatoři Taneční centrum Praha (TCP): -rozsudky Obvodního soudu Prahy 5, odvolacího Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR o neplatnosti nájemní smlouvy a vyklizení TCP ze školního areálu Žvahov se ruší, – nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí Prahy 5 a Tanečním centrem Praha dne 11.10.2006 o užívání školního areálu Žvahov je platná, –       účastníci sporu i obecné soudy všech stupňů musí v případných dalších jednáních respektovat  tento nález Ústavního soudu, – proti nálezu Ústavního soudu není přípustné odvolání ani jiné opravné prostředky.

 Tento nález významně mění plány Vaší Rady na budoucí využití areálu na Žvahově.

 V této souvislosti žádám o odpovědi na otázky:

 1)       Zda a kdy vstoupíte v jednání s TCP o budoucím využití areálu na Žvahově.

2)       Zda budete prosazovat řešení “win-win-win” (řešení výhodné pro všechny zúčastněné strany) (z dopisu, který TCP zaslalo všem zastupitelům vyplývá, že by areál na Žvahově byl dostatečně velký jak pro TCP, tak i pro 1. stupeň ZŠ i další, například Waldorfskou, ZŠ),

3)       Kolik konkrétně staly spory vedené radnicí 2006-2010 až 2010-2013 proti OGB a TCP,

4)       Zda vy nebo vámi vedená RMČ předloží ZMČ návrh na zrušení smlouvy o pronájmu pro privátní firmu Danilo Česal, která sídlí v areálu Žvahov a brání využití celého areálu pro školské potřeby.

 Prosím odpověď na každou z otázek a předem za ně děkuji.

 

 

V Praze dne 14.3.2013

 

 

 

 

 

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

 

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci využití školského areálu na Žvahově.

 

Jednání s Tanečním centrem Praha (dále jen „TCP“) považuji v tuto chvíli za předčasné.
Celý spor s TCP nelze zjednodušovat pouze na otázku platnosti nájemní smlouvy, ale jedná se o komplikovanou záležitost a je nutné vyčkat na pravomocné ukončení soudního řízení, jelikož nelze v tuto chvíli prejudikovat rozhodnutí soudu.

 

Způsob řešení celé záležitosti není pouze mým rozhodnutím. Je logické, že řešení
„win-win-win“ je v každém sporu nejideálnějším, ale je otázkou, zda faktické okolnosti umožní jeho realizaci.

 

Při zodpovězení Vaší další otázky, tj. kolik konkrétně stály spory vedené radnicí proti OGB a TCP, si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že MČ Praha 5 v dosavadních pravomocně ukončených soudních řízení byla úspěšná a příslušné soudy MČ Praha 5 přiznaly úhradu nákladů řízení. O nákladech v současné době neukončeného soudního řízení proti TCP doposud nebylo rozhodnuto.

 

Poslední Vaší otázkou, tj. zda bude předložen návrh na zrušení smlouvy  o pronájmu pro privátní firmu Danilo Česal, se v současné době již zabývá Rada MČ.

 

 

Ing. Miroslav Zelený
 starosta MČ Praha

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě