školská komise

Datum interpelace:
18. 04. 2013
Datum odpovědi:
14. 05. 2013
Interpelující:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený

Interpelace:

Ing. Miroslav Zelený

Starosta MČ Praha 5

 

 

Věc: interpelace – téma:  školská komise Rady městské části

 Vážený pane starosto,

interpeluji Vás ve věci fungování  školské komise, ve které jsem členkou. Či spíše  ptám se Vás, jaký je její smysl. Pokud má být poradním orgánem Rady městské části, měli by ji vést odborníci nebo alespoň lidé, kteří mají o fungování školství na naší městské povědomí nebo alespoň minimálně zájem.

A to v tomto případě ani v jednom neplatí. Předseda zmiňované komise pan Novotný má kvalifikaci jedinou – a tou je jeho členství v současné koalici. Ani se nezmiňuji o jeho politické příslušnosti, ta se mění tak často, že ji nestačím sledovat.

Na program školské komise by měly být zařazovány a projednávány body a aktuální témata, která následně projednává Rada městské části. Ale pokud je komise v březnu t.r. zrušena z důvodu, že nemá žádné materiály k projednání a v dubnu se sejde k jednomu bodu, kterým je seznam zástupců obce ve školských radách, (a to je již v Radě odsouhlaseno!), je na místě vznést dotaz:

K čemu vlastně tato školská komise je?

Zatím mne napadá jediná odpověď: Člen koalice má funkci, finanční zvýhodnění a Rada má navenek deklaraci, že zřizuje komise.

Pane starosto, žádám Vás o revizi práce této komise a zvážení, kdo by ji měl vést, aby konečně pracovala dle smyslu, ke kterému byla zřízena.

Podotýkám, že oblast školství je významnou součástí politiky městské části. Školská komise , její práce, odborné podklady a doporučení, jsou důležitým článkem pro kvalitní a fundované rozhodování Rady městské části.

V Praze dne 18.04.2013

 Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D

předsedkyně klubu zastupitelů ODS

Odpověď:

Vážená paní doktorko,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 18. 4. 2013 ve věci školské komise Rady městské části.

 Školská komise se řídí svým Statutem, v jehož článku 3 jsou uvedena stěžejní témata,
kterými se komise zabývá.

Pokud není shromážděn dostatek materiálu k projednávání (což nelze ve výjimečných případech vyloučit), jsou v zásadě dvě možnosti řešení:

a)      jednání komise v daném měsíci zrušit;

b)      oslovit členy komise s žádostí, aby navrhli témata k jednání.

Na druhou stranu je třeba uvést, že v případě nutnosti okamžitě zaujmout stanovisko k závažnému aktuálnímu problému, svolává předseda školské komise zasedání mimořádné.

 

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě