Školení úředníků

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
08. 12. 2020
Interpelující:
Bc. Martin Slabý
Interpelovaný:
JUDr. Kateřina Černá

Interpelace:

Interpelace: tajemnice JUDr. Kateřina Černá dne 10. 11. 2020

Ptám se Vás paní tajemnice jak je prováděno školení úředníků úřadu MČ Praha 5. Jak tato školení probíhají? Kdo školí? Které vzdělávací agentury provádí akreditovaná školení? Na jakém základě jsou tyto agentury vybírány? Zda jsou vytvořeny individuální plány vzdělávání úředníků? Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že odbornost úřednic na oddělení mzdovém a personálním je velmi nízká.
Dále se ptám, kdo ponese případné soudní výlohy pro neoprávněné ukončení pracovního poměru?

Žádám o písemnou odpověď, Děkuji

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Slabý
Člen ZMČ Praha 5

Vzdělávání úředníků na ÚMČ Praha 5 – odpověď na interpelaci

Vážený pane zastupiteli,

na základě interpelace vznesené na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaného dne 10. 11. 2020 Vám níže odpovídám na dotazy adresované na mou osobu.

Jak je prováděno školení úředníků MČ Praha 5?
Školení úředníků MČ Praha 5 je prováděno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“).
Jak tato školení probíhají?

Školení úředníků MČ Praha 5 probíhají:
• prezenčně u vzdělávacích institucí nebo v prostorách MČ Praha 5 (jedná se o školení pro větší počet zaměstnanců),
• jinou formou: e-learning, webinář, on-line kurz.

Kdo školí?
Školení úředníků MČ Praha 5 je v souladu s §17 zákona o úřednících ÚSC zabezpečováno akreditovanými vzdělávacími institucemi v akreditovaných vzdělávacích programech.
Které vzdělávací agentury provádějí akreditovaná školení?
Akreditovaná školení dle zákona o úřednících ÚSC, o úřednících územních samosprávných celků v roce 2020 prováděly následující vzdělávací agentury:

Název a adresa subjektu IČO akreditace MV ČR
Školení v rámci vzdělávacího projektu ESO „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ udělovány jednotlivé akreditace programů
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 70890293 udělovány jednotlivé akreditace programů
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 241/10, 18600 Praha 8, strednicechy@vcvscr.cz 26187639 AK/I-2/2012
Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, 28828 Nymburk 00641111 AK/I-19/2010
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGON, Platónova 11, 14300 Praha 412 11213175 AK I./I-83/2003
Orkam Plzeň s.r.o., Staniční 1008/57, 31200 Plzeň 12 27973433 AK/I-10/2013
Rozběh Mysli, z.s., Hlavní třída 565/77, 70008 Ostrava 22724494 AK/I-11/2020
Kalis, s.r.o., U pošty 273/9, 62500 Brno 29306841 AK/I-13/2018
Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, Jahodová 2800/44, 10600 Praha 61385395 AK/I-26/2019
Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, 18200 Praha 27180271 AK/I-29/2017
EDUPOL v.o.s., Labská 1243, 27601 Mělník 1 28458443 AK/I-29/2018
SCIENS s.r.o., Kamýcká 247/4d, 16000 Praha 6 24778923 AK/I-32/2011
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., Prokešovo nám. 618/3, 70200 Ostrava 28595432 AK/I-33/2009
OTIDEA vzdělávání s.r.o., Thámova 681/32, 18600 Praha 05940109 AK/I-34/2017
Mgr. Pavel Filipčík – CAMPANUS, Zikova 2113/22, 62800 Brno 28 75646455 AK/I-38/2011
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13, 15000 Praha 5 24179507 AK/I-38/2012
Aliaves & Co., a.s., Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2, posta@aliaves.cz 28988230 AK/I-4/2010
CIRCLE Education s.r.o., Maltézské náměstí 481/12, 11800 Praha 28501136 AK/I-49/2011
Bednář Oldřich, Křtěnov 47, 67974 Křtěnov 70440263 AK/I-5/2009
Ing. Radim Martynek, Lidická 19, 60200 Brno 73276758 AK/I-5/2016
Acha obec účtuje s.r.o., U Chaloupek 14, 18000 Praha 8, daniele@obecuctuje.cz 27493091 AK/I-5/2018
Ing. Stará Magdaléna, Vřesová 380, 46312 Liberec 76557731 AK/I-51/2017
INBES s.r.o., Husova 5, 37001 České Budějovice 14502593 AK/I-52/2013
AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 60200 Brno 26954770 AK/I-53/2007
TOP Semináře s.r.o., Zátiší 476/2, 72100 Ostrava 06546897 AK/I-53/2017
Noveko 96 vzdělávání spol. s.r.o., Uprkova 1578/5, 62100 Brno 03659330 AK/I-9/2015
Ing. Luděk Tesař, Nad Horou 352, 25207 Praha 516 74372246 AK/I-9/2018
RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 15200 Praha 5 – Hlubočepy, rentel@rentel.cz 26128233 AKI./I-23/2002
TSM spol. s.r.o., Dukelská 117/12, 68201 Vyškov 00208914 AKI./I-69/2003
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 53701 Chrudim 15053695 AKI./I-99/2004

Na jakém základě jsou tyto agentury vybírány?
Vzdělávací agentury jsou v souladu s platnou legislativou vybírány dle nabídky akreditovaných kurzů na základě konkrétních požadavků úředníků ÚMČ Prahy 5 na prohlubování kvalifikace (§ 16 písm. e) zákona o úřednících ÚSC). Při výběru kurzů se hodnotí tento soubor kritérií:
• akreditace MV ČR,
• lektor – praxe v oboru/specialista,
• cena – možná sleva při účasti více účastníků,
• téma – obecnost, aktuální problematika (změna legislativy),
• forma – prezenční/on-line (nouzový stav – COVID – 19),
• typ – hromadná vzdělávací akce/akce pro jednotlivce (konkrétní oblasti vzdělávání u jednotlivých odborů),
• jiné – dobrá praxe.
ÚMČ Praha 5 podporuje i další prohlubování kvalifikace a odborný rozvoj zaměstnanců MČ Praha 5 v souladu s § 227 písm. c) a § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“) či jinými právními předpisy.

Zda jsou vytvořeny individuální plány vzdělávání úředníků?
Ano, individuální plány vzdělávání úředníků jsou v souladu s § 17 odst. 5 zákona o úřednících ÚSC jednotlivým úředníkům vytvářeny, vyhodnocovány a aktualizovány.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že odbornost úřednic na oddělení personálním a mzdovém je velmi nízká.
Odbornost zaměstnanců zařazených do Oddělení personálního a mzdového Kanceláře tajemníka plně odpovídá požadavkům kladeným na jejich pozice platnou legislativou. Všichni zaměstnanci mají předepsané vzdělání, dlouholetou pracovní praxi a prohlubují si kvalifikaci v souladu se zákonem o úřednících ÚSC

Kdo ponese případné soudní výlohy pro neoprávněné ukončení pracovního poměru?
V současné době není proti MČ Praha 5 vedeno žádné soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru. I pokud by takový spor v budoucnosti existoval, nelze předjímat rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

S pozdravem

JUDr. Kateřina Černá
tajemnice ÚMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě