Seznam pracovníků, kteří zneužívají výpoč. techniku

Datum interpelace:
26. 04. 2011
Datum odpovědi:
24. 05. 2011
Interpelující:
Ing. Jan Bejšovec
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

tajemníka MČ Praha 5 – JUDr. Jiřího Slavíka

 

 

Téma: Žádost o zveřejnění seznamu

 

Vážený pane tajemníku.

V zápise 3. kontrolního dne s PRE (konkrétně v části statistik internetu, mailu a tisku) je uvedeno, že cituji:  “Celkový výstup sledování TOP TEN a elektronické pošty s jmenným seznamem prvních 10 pracovníků je předáván pouze p. tajemníkovi”. Jedná se o období března 2011. Tímto žádám o poskytnutí tohoto seznamu. Připomínám, že mne nezajímá kdo komu posílal jaký mail, ale zajímá mne seznam lidí, kteří pracovní techniku a pracovní dobu využívají pro své ryze soukromé účely nevztahující se k práci.

 

 

 

 

Bejšovec Jan, Ing

Zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

Odpověď:

 

V Praze dne 23.5.2011

 

Věc: Interpelace

 

Vážený pane zastupiteli.

 

Tímto Vám odpovídám na Vaši písemnou interpelaci, ve které požadujete jmenný seznam prvních deseti pracovníků v rámci celkového výstupu sledování TOP TEN a elektronické pošty a to za období 3/2011. Vámi požadovaná informace se týká výhradně vnitřní záležitosti Úřadu městské části Praha 5 a v žádném případě nesouvisí s výkonem funkce zastupitele a s informacemi, na které má zastupitel nárok.

 

 

S pozdravem

 

                                                                                           

          JUDr. Jiří Slavík

                                                                            tajemník Úřadu městské části Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě