Sdružení zahrádkářů Motorlet

Datum interpelace:
20. 04. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace ve věci pozemků č.p. 1225, 1227-1230 v katastrálním území Jinonice,  na kterých má majetky Sdružení zahrádkářů Motorlet

 

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu řešení oznámení o  podezření na trestný čin krádeže a  poškození majetku  vyšlo najevo, že firma IBG a její představitel pan Čagin má v úmyslu postupně zastavět pozemky, které jsou v současnosti v bezprostředním  kontaktu s přírodním parkem, žádám pana starostu o písemné vyjádření k následujícím otázkám.

 

 

  1. Obrátil se někdo na volené zástupce městské části nebo na úředníky úřadu městské části –  členy rady, komisí nebo úředníky stavebního odboru – s jakýmkoli návrhem  nebo záměrem na pořízení staveb dočasných nebo trvalých na pozemcích p.č. 1225, 1227- 1230?
  2. Byl takový záměr nebo návrh projednán na některé z úrovní samosprávy a místní správy v městské části Praha 5 nebo na úrovni hlavního města Prahy?
  3. Nebyla podána žádost na změnu územního plánu? Nepřipravuje se na některé úrovni návrh na změnu územního plánu platného pro výše uvedené pozemky?
  4. Jaký názor má Rada Městské části Prahy 5 na změnu územního plánu s ohledem na povolení zastavět výše uvedené území, které je v současnosti zařazeno v územním plánu jako zemědělská půda nebo místo k rekreaci ? Žádám, aby se k této otázce vyslovila rada hlasováním.

 

Dále prosím o sdělení,  jak postupuje proces  navrácení výše uvedených pozemků do majetku města Prahy potažmo Městské části Prahy 5, vzhledem k tomu, že kupní smlouva na výše uvedené pozemky uzavřená mezi firmou IBG a Aero  Holding a.s. v likvidaci  byla právně posouzena jako neplatná.

  

 

  

20. dubna 2006                                                                                        E. Jelínková

Odpověď: