Rozvoj ZŠ Pod Žvahovem

Datum interpelace:
10. 11. 2020
Datum odpovědi:
03. 12. 2020
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

10.11.2020

Vážená paní starostko,
žádám Vás o vyjádření k dalšímu rozvoji ZŠ Pod Žvahovem.
a) je zajištěna dostatečná rejstříková kapacita školy pro otevření minimálně 2 prvních tříd pro školní rok 2021/2022?

b) bude MČ Praha 5 respektovat výsledek zápisu do 1.tříd pro školní rok 2021/2022 a garantuje otevření 2 nebo i více 1.tříd v případě odpovídajícího počtu zájemců?

Zdravím,
Ing.Josef Cuhra
klub KDU a nezávislých
předseda

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
člen ZMČ Praha 5

Praha 2. prosince 2020

Odpověď na interpelaci ze 13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 dne 10.11.2020

Vážený pane zastupiteli,
v reakci na interpelaci si dovolím odpovědět na Vaše dotazy takto:
a) Je zajištěna dostatečná rejstříková kapacita školy pro otevření minimálně 2 prvních tříd pro školní rok 2021/2022?
Ano, odbor školství předložil RMČ dne 23.09.2020 materiál s požadavkem na navýšení kapacity ZŠ Pod Žvahovem od 01.09.2021. Materiál byl schválen. Navýšení je požadováno pro kapacitu ZŠ na 320 míst, pro kapacitu ŠD na 200 míst a pro kapacitu školní jídelny na 650 míst. Na základě usnesení RMČ č. 36/1114/2020 jsme požádali o změnu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
b) Bude MČ Praha 5 respektovat výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 a garantuje otevření 2 nebo i více 1. tříd v případě odpovídajícího počtu zájemců?
Ve školním roce 2021/2022 počítáme s otevřením 2 tříd v prvním ročníku, pokud bude dostatečný zájem ze strany rodičů „spádových“ dětí. Podle aktuálních údajů z matriky je v současnosti ve spádové oblasti cca 35 dětí ve věku 6 – 7 let. Zájem o umístění dětí do školy Pod Žvahovem je zaznamenáván i u rodičů, které spádově patří do jiných škol Prahy 5. Prioritou je především uspokojit děti „spádové“.
S pozdravem