Rozvoj obchodní sítě

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

I N T E R P E L A C E

 

 

Moje interpelace se týká oblasti rozvoje obchodní sítě v okrajových oblastech MČ Praha 5 jako jsou především Košíře a Hlubočepy.

 

V těchto částech je nízký počet malých obchodů se základní nabídkou jako jsou např. potraviny. Bylo by vhodné kdyby MČ vytipovala vhodné objekty v těchto odlehlých částech a zajistila po dohodě se soukromými provozovateli alespoň základní  zásobování.

V těchto místech je poměrně vysoká koncentrace starších občanů, kteří jsou méně pohybliví a nemají možnost si dojet do hypermarketů na nákup.

Myslím, že by stačilo v každé oblasti vyčlenit 1 – 2 vhodné prostory a pokusit se domluvit se stávajícími provozovateli obchodů v přilehlé oblasti.

 

 

 

 

 

Pavel Erben

ZMČ

Odpověď:

 

Věc: Odpověď na interpelaci ze dne 13.11.2003 vznesenou panem Pavlem Erbenem, zastupitelem MČ P5

 

 

 

Vážený pane kolego,

 

   dovolte mi, abych tímto reagoval na Vaší interpelaci ve věci rozvoje obchodní sítě v okrajových oblastech MČ Praha 5.

   Je známo, že v mnoha oblastech MČ Praha 5 chybí malé obchody s potravinami. Připomínky od občanů přicházejí především z míst, kde donedávna potraviny existovaly a posléze zanikly (Jinonice-ul. Pod Vidoulí u pošty, Košíře-ul. V Cibulkách u fotbalového hřiště a pod tenis. dvorci, Motol-ul. U Hrušky atd.)

   Celá situace je samozřejmě otázkou trhu, ale i rozhodnutí soukromých vlastníků, jak s daným nebytovým prostorem naloží. Nemáme možnost tak regulovat a určovat co kde má být, ale přesto bychom mohli pomoci formou, kterou jste zmínil.

   Projednal jsem tuto situaci s ing. Stejskalem (ved. odd. nebytových prostor) a dohodli jsme se, že v případě volného nebytového prostoru tento nabídneme na prodej potravin v daných lokalitách.

 

 

 

 

               S úctou

 

                                         Jan Hlaváček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě