Rozvoj městské knihovny na Náměstí 14.října

Datum interpelace:
15. 09. 2020
Datum odpovědi:
06. 10. 2020
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Bc. Martin Damašek M.A.
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bc.Martin Damašek M.A.
MČ Praha 5
místostarosta
15.9.2020

Interpelace:

Rozvoj městské knihovny na Náměstí 14.října

Vážený pane místostarosto,
knihovna v 1.patře budovy bývalé tržnice na Náměstí 14.října je největší veřejnou knihovnou v Praze 5. Pro zlepšení vnitřního prostředí bylo městskou částí rozhodnuto o zhotovení klimatizace a byl zadán projekt. Protože od zadání projektové dokumentace již uplynula dlouhá doba, ptám se, zda se na projektu pracuje, kdy bude hotov a zda bude provedení klimatizace a dalších souvisejících úprav zařazeno do rozpočtu roku 2021.
Dále se Vás táži, v souvislosti s ukončením nájmu společnosti TESCO v přízemí tržnice, jaký bude další postup městské části ve věci využití tohoto prostoru.
Vzhledem k průtahům se zhotovením projektu klimatizace žádám o ujištění, že městská část má nadále zájem o působení a další rozvoj městské knihovny na Náměstí 14.října.

S pozdravem,
Ing.Josef Cuhra
zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislých

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
zastupitel

Odpověď na interpelaci: Rozvoj Městské knihovny na náměstí 14. října

Vážený pane kolego,

dovolte, abych tímto dokončil a doplnil svoji odpověď na Vaši interpelaci ve věci rozvoje Městské knihovny na náměstí 14. října, kterou jste adresoval mé maličkosti na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 15. září 2020.

Když 23. května léta Páně 1618 čeští stavové z okna Pražského hradu vyhodili místodržící Slavatu a Martinice se sekretářem Fabriciem, ministři a písař měli štěstí, že pod okny bylo buď nastláno, nebo se v tlustých kabátech smýkali po příkrém svahu, což jim ať tak či tak zachránilo životy. V případě naší radnice bychom takové štěstí nemuseli mít. Věřím proto, že nikdo vážně neuvažuje o zrušení pobočky Městské knihovny na náměstí 14. října a že tato významná
a krásná kulturní instituce bude fungovat a těšit občany Prahy 5 na stejném místě minimálně po dobu, dokud se pro knihovnu nenajdou přinejmenším stejně hodnotné a důstojné prostory.

Pokud jde o nebytové prostory v objektu, které budou uvolněny společností Tesco, vzhledem k tomu, že jde o významný nebytový prostor v majetku MČ Praha 5 v centrální části Smíchova, mým záměrem je tento opět nabídnout na trhu, aby generoval výnos do rozpočtu MČ Praha 5. Do konce tohoto roku proto Radě MČ Praha 5 předložím záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru.

Dle informací obdržených od správní společnosti Centra, projektová dokumentace pro opravu střechy i doplnění chlazení do stávající vzduchotechniky je dokončena a probíhá inženýrská činnost, resp. kroky k zajištění závazného stanoviska MHMP OPP. Realisace obou oprav je pak v rozpočtu zdaňované činnosti správní firmy Centra na příští rok.

Děkuji za Váš dotaz a jsem s pozdravem

Bc. Martin Damašek, M.A.
místostarosta MČ Praha 5
V Praze dne 6. října 2020