Rozprava o rozpočtu

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Vážený pane starosto

 

V závěru rozpravy o rozpočtu jste mi řekl, že :“střílím do vlastních řad“, když jsem prosazoval úpravu kinosálu na jedné straně a pak hovořím o úsporách na straně druhé.

Já jsem neobhajoval Akci z hlediska ekonomického nýbrž morálního, jako plnění slibu strany jejíž  jste i vy členem a díky jejímž volebním výsledkům jste členem zastupitelstva.

A já zastávám stanovisko nadřazenosti morálky nad efekty finančními.

Dovoluji si Vás proto požádat o sdělení zda po tomto vysvětlení můžete považovat moje výroky za konzistentní.

 

S pozdravem

 

           Ing. Jiří Vitha                  15.2.2007

 

 

 

 

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace – Rozprava o rozpočtu

 

Vážený pane zastupiteli,

moje poznámka byla pokus o vtip a týkala se jiné projednávané věci – vysoké finanční náročnosti Svatováclavských slavností, nikoli tématu úpravy kinosálu.  Mrzí mě, že má poznámka byla špatně pochopena.

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě