Rozdělování dotací a soutěžení veřejných zakázek

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
17. 01. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Viktor Čahoj
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace 3

Vážený pane radní Čahoji,

nové programové prohlášení neobsahuje na rozdíl od předchozího, kde si tyto body prosadila Pirátská strana, závazky směrem k transparentnímu a kvalitnímu rozdělování dotací a soutěžení veřejných zakázek. Znamená to, že pro tuto radu férové, zdůvodněné a transparentní rozdělování veřejných prostředků není prioritou? Jaké kroky hodlá v této oblasti rada městské části učinit? Děkuji za odpověď.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

V Praze dne 16. 1. 2020

Odpověď na interpelaci č. 3 z 8 zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 17. 12. 2019

Vážený pane zastupiteli,

v programovém prohlášení Rady městské části Praha 5, které bylo představeno na posledním prosincovém zasedání ZMČ Praha 5, je v textu Preambule napsáno cituji: „Při své činnosti se členové RMČ budou řídit principy založenými na uplatňování koncepčních postupů a jasných pravidel, na efektivním hospodaření, na otevřenosti a široké spolupráci.“

I pro současnou Radu je jistě transparentnost a efektivní nakládání s veřejnými prostředky důležité. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že městská část má v současné době poměrně přísnou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Další „utahování“ pravidel nad rámec zákona by mělo z pohledu efektivnosti, pružnosti, byrokracie a rychlosti procesů spíše negativní efekt.

V otázce dotací z rozpočtu MČ Praha 5 připravujeme aktualizaci Zásad pro přidělování dotací a plánujeme zavést možnost elektronického podání žádostí. Dotace na rok 2021 chceme stihnout rozdělit žadatelům ještě na konci roku 2020 a schválit je společně s rozpočtem MČ na následující rok.

S pozdravem

Viktor Čahoj