Rozbor hospodaření

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
03. 08. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 11.6.2009
                                                          
Interpelace číslo 2
 
Bc. Jan Smetana
Zástupce starosty
 
Věc : ROZBOR HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA 5 ZA ROK 2008
 
Vážený pane Smetano,
Vzhledem k tomu, že mi nikdo z vedení radnice Prahy 5 neodpověděl na otázky, které jsem na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009 vznesla ohledně některých specifických položek, které jsem v Rozboru hospodaření za rok 2008 našla, nebo naopak nenašla, je tedy nutné vás požádat o vysvětlení a doplnění otázek,které se týkají Bytového hospodářství, za které zodpovídáte i vy a to :
 
INVESTICE
Kapitola 8. – Bytové hospodářství
V rozpočtu 2008 si koalice ODS, ČSSD, SNK ED odsouhlasila 47milionů 492 tisíc Kč na investice  a během roku 2008 jste rozpočet snížili, podle informací v Rozboru hospodaření za rok 2008 o 23 milionů 157 tisíc Kč, a z kterých jste přes 8 milionů přesunuli na neinvestiční výdaje. Ze zbylých 24 milionů Kč jste investovali pouze 14 milionů do plánovaných akcí.
V tabulce č.5 – nazvané Plnění plánu investičných výdajů za rok 2008 je uvedeno, že byly sníženy o 23 milionů investice na rekonstrukci 73 bytových domů MČ Praha 5 z původních 25 milionů a skutečné investice byly nula, takže se neinvestovalo vůbec nic.
Toto je již druhý rok, kdy dochází k ohromnému odčerpávání peněz z těchto plánovaných investic na bytové domy na jiné výdaje městské části. Prosím, aby jste ve své odpovědi neuváděl výmluvy, proč přesun z plánovaných investic na bytové domy šel uplně na jiné výdaje a ospravedlňoval se tím, že MČ Praha 5 nedostala na tyto rekonstrukce bytových domů dotaci z fondů Evropské Unie. V rozpočtech na roky 2007 a 2008 jste si odsouhlasili celkem 50 milionů na rekonstrukce bytových domů, takže jste měli plně k dispozici finanční prostředky na rekonstrukce/zateplování fasád a tak podobně pro několik domů, ale i to jste neudělali.
 Nechápu proč si nedokážete z pozice koaličního partnera za ČSSD na Praze 5 prosadit, aby vám starosta M.Jančík nechal aspoň ty investiční výdaje, které jste si společně odsouhlasili? 
Proč váš předseda ČSSD na Praze 5 Jiří Paroubek tohle toleruje? Nebo je mu to jedno, že ČSSD na Praze 5 není schopna realizovat svůj program? Těm tisicům občanů Prahy 5, kteří bydlí v domech jejichž vlastníkem je městská část Praha 5, a kteří tak dlouho čekají na rekonstrukce těchto domů určitě není jedno, že ČSSD vlastně pro ně nic nedělá.
 
Prosím, abyste nám vysvětlil proč se neinvestuje do bytového fondu MČ Praha 5 aspoň to, co bylo v rozpočtu, když z tohoto majetku má městská část Praha 5 každoročně  příjmy více jak čtvrt miliardy korun.  Například , podle Závěrečného účtu za rok 2008, který jste nám předložili ke schválení uvádíte, že výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor  byly 252 milionů.
 
Prosím o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.
 
E. Hochheimerová, MA,FCCA
Zastupitelka
 
V Praze dne 23.4.2009

Odpověď:

 
Vážená paní zastupitelko,
 
          k Vaší interpelaci sděluji následující:
 
          Investice
          kapitola 8 – bytové hospodářství
         
1.               ročně se investuje cca 130 mil. Kč na opravy nemovitostí svěřených do správy MČ Praha 5. Plán oprav byl dán ZMČ na vědomí a každý rok je ZMČ předložena fotodokumentace provedených oprav
 
2.              opravy ve školách, školkách a jeslích provádí OSM v přibližné výši 30 mil. Kč. Pro letošní rok je ve schváleném rozpočtu částka 23.500 tis. Kč
 
Dále bych chtěl podotknout, že investice jsou v plné kompetenci pana starosty.
 
 
 
 
S pozdravem
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě