Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
JUDr. Tomáš Homola
Interpelovaný:
Martin Slabý

Interpelace:

Interpelace na zástupce starosty Martina Slabého

Vážený pane místostarosto,

z iniciativy Hlubočepských občanů byly v roce 2017 zahájeny práce na projektu rekonstrukce, resp. revitalizace parčíku a autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy. Ohledně možnosti přeměny dlouhodobě nevábného místa v centru starých Hlubočep proběhlo několik participačních schůzek s místními občany a výsledkem všeho bylo zadání projektu revitalizace tohoto parčíku. Projekt nakonec zpracovaly pro městskou část místní architektky paní Špičáková a paní Velková. Projektová dokumentace získala v roce 2018 stavební povolení a již v minulém roce byla rekonstrukce zadána do rozpočtu Prahy 5.
Faktem je, že rekonstrukce autobusové zastávky si vyžádá i kompletní rekonstrukci autobusového zálivu, který je standardně v kompetenci TSK. TSK také již v loňském roce měla rekonstrukci zálivu v plánu oprav a vše čekalo na kompletní projektovou dokumentaci, když ve vozovce/v autobusovém zálivu jsou umístěny sítě potřebné pro vybudování osvětlení zastávky a také vodního prvku – pítka, které je součástí projektu.
V loňském roce, i přesto, že přestavba zastávky Nádraží Hlubočepy byla součástí rozpočtu, nebyla tato přestavba provedena, když formálním důvodem byla nedostatečná finanční částka. No, popravdě řečeno, mohlo se vzít z některé nerealizované zakázky a peníze by byly. Nebyl však čas před volbami.
Počátkem dubna 2018, poté, když došlo v zimních měsících roku 2018 k vykácení tisových keřů, umístil odbor správy veřejného prostranství na pozemek se studií budoucího parčíku se zastávkou s doplňujícím textem „Na tomto místě pro Vás městská část Praha 5 připravuje revitalizaci prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy“.
V rozpočtu naší městské části na letošní rok je potřebná částka na tuto akci opět alokována. Prakticky každý den se mne občané Hlubočep dotazují, zda si z nich radnice nedělá šprťouchlata. Zastávka Nádraží Hlubočepy je nejfrekventovanější autobusovou zastávkou autobusové linky č. 120. Jde o bránu do Prokopského údolí. Denně, i o sobotách a nedělích tuto zastávku využívají stovky občanů Hlubočep a návštěvníků Prokopského údolí. Zastávka je ostudou městské části a skutečnou ostudou práce Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5.
Mohu se Vás, pane místostarosto zeptat, kdy konečně zahájí Odbor správy veřejného prostranství rekonstrukci zastávky? Peníze na to schválené máte.

Tomáš Homola
zastupitel a dlouholetý obyvatel Hlubočep
předseda klubu zastupitelů STAN Praha 5

Příloha: 2x fotodokumentace stavu autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Odpověď:

Městská část Praha 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

V Praze dne 27. 6. 2019

Intepelovaný: Bc. Martin Slabý, místostarosta
Interpelaci podal: Tomáš Homola, člen zastupitelstva MČ Praha 5 dne 28. 5. 2019

Vážený pane Homolo,

odbor správy veřejného prostranství a zeleně předal podklady k revitalizaci prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy na oddělení veřejných zakázek, a to k následnému soutěžení veřejné zakázky a výběru zhotovitele díla. V současné době Úřad Městské části Praha 5 čeká na oficiální souhlasné stanovisko od Magistrátu hlavního města Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. s realizací stavby.
Práce na revitalizaci prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy budou zahájeny během letních prázdnin.

Bc. Martin Slabý
místostarosta

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě