Reklamní kampaň v rámci podpory Informačního centra pro podnikatele

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
27. 12. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
Aleš Kohout

Interpelace:

Interpelace na radního Aleše |Kohouta
ve věci "Reklamní kampaň v rámci podpory Informačního centra pro podnikatele"
 
 
Pane radní Kohoute,
    na zasedání RMČ dne 13.11.2007 jste předkládal radě materiál týkající se uvolnění dalších finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 na podporu činnosti podnikatelského centra ve výši cca 500 tis. korun, která pro tyto účely není zahrnuta ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2007.
 
    Požaduji od Vás přesný položkový rozpis čerpání takto uvolněných prostředků, zprávu o dopadu této akce, způsobu a obsahu provedení.
    Dále pak žádám o úplný výčet akcí souvisejících v letošním roce s činností podnikatelského
centra a financovaných nebo spolufinancovaných městskou částí, včetně raelizátorů akcí
a jejich položkových rozpočtů.
 
Věřím, že tato Vámi zpracovaná zpráva objasní občanům finanční toky veřejných prostředků ve vámi řízené oblasti a vyvrátí pochybnosti o neprůhlednosti této činnosti.
 
 
 Děkuji
 
         Ondřej Gál
 
V Praze dne 6.12.2007 

Odpověď:

 
 
    Městská část Praha 5      
 Aleš Kohout                                                                                 
        radní                                                                   
                                                                                               
                                                                                     Vážený pan
                                                                                     Ondřej Gál
                                                                                     Machatého 682/8
                                                                                     150 00 Praha 5
 
                                                                                     V Praze dne 27. prosince 2007
 
Zastupiteli Gále,
 
k Vaší interpelaci Vám sděluji následující:
 
dne 13. 11. 2007 jsem RMČ předložil návrh na uvolnění finančních prostředků na reklamní kampaň informující o změně živnostenského zákona a o dalších změnách zákonů souvisejících s podnikáním od začátku roku 2008 (viz 39. zasedání rady dne 13. 11. 2007). Reklamní panely odkazují na Podnikatelské centrum, které bylo MČ Praha 5 pověřeno bezplatně informovat mj. i o těchto změnách. Cena za pronájem prosvětlených reklamních panelů činila 330.000,- Kč, výroba reklamních fólií 19.560,- Kč, instalace fólií do reklamních panelů pak 11.600,- Kč. Po přičtení DPH (19%) činila celková cena 429.780,4 Kč. Částka byla čerpána z kapitoly 0912, § 6171, položky 5169 – služby. Přesun finančních prostředků na úhradu faktury byl proveden z kapitoly 0912, §6171, položky 5171- oprava a udržování, kde bylo čerpání finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu nižší. Vámi požadovaný „dopad“ této akce může být vyhodnocen až v průběhu první poloviny roku 2008.
 
Dále pak žádáte úplný výčet akcí uskutečněných v letošním roce a souvisejících s činností Podnikatelského centra a financovaných nebo spolufinancovaných městskou částí, včetně realizátorů akcí a jejich položkových rozpočtů a "dopady" těchto akcí. Jedná se o reklamní kampaně na otevření informačního centra pro podnikatele (na základě předložených konkurenčních nabídek zadáno Městskou částí Praha 5 firmě Czech Advertising, a.s., viz 9. zasedání rady dne 6. 3. 2007 a 25. zasedání rady dne 26. 6. 2007), které měly za cíl informovat občany Prahy 5 o službě zřízené na podporu podnikání, tj. o činnosti Podnikatelského centra. Za „dopad“ těchto akcí lze považovat rychlý nárůst dotazů vyřizovaných bezplatnou poradnou pro podnikatele.
 
Na provoz informačního centra pro podnikatele byly poskytnuty na rok 2007 celkem 3.000.000,- Kč včetně DPH. Každý, kdo umí počítat, ať počítá se mnou roční náklady: informační centrum zaměstnává dva stálé zaměstnance – asistentku na recepci a manažera. Mají-li být ohodnoceni mezi 14.000 – 22.000,- Kč čistého měsíčně, potřebujeme zhruba 750.000,- Kč ročně včetně odvodů. Úklidové práce včetně mycích a úklidových prostředků, toaletních papírů, praní ručníků apod. vychází na 100.000,- Kč. Nájem a spotřeba energie spolu s výše jmenovanými náklady dávají 1.100.000,- Kč. Dále jsou provozní náklady (od kancelářské sponky, papíru, náplní do tiskáren až po externí tisk plakátů) ve výši asi 100.000,- Kč. V rámci provozu centra je vydáván měsíčník o podnikání, který se dále distribuuje na určená místa, podnikatelským subjektům, ale i všem poslancům a senátorům. Roční náklady na tisk, redakční a grafické zpracování a distribuci překračují 2.000.000,- Kč, přičemž díky reklamě, sponzoringu a členským příspěvkům se necelá polovina nákladů na výrobu časopisu ušetří. Náklady Podnikatelského centra jsou tedy cca 2.400.000,- Kč. Teprve nyní se dostáváme k hlavnímu účelu zřízení centra – bezplatné služby pro podnikatele. Odborným poradcům z nejrůznějších oblastí byly vyplaceny měsíčně odměny v průměrné hodnotě 50.000,- Kč. Částka poskytnutá městskou částí byla včetně daně z přidané hodnoty a většina zmíněných nákladů je od neplátců. Je tedy patrné, že se městská část spoluprací s provozovatelem zachovala jako dobrý hospodář. O výsledcích činnosti Podnikatelského centra informovala zpráva publikovaná ke konci října 2007, se kterou jste se, alespoň doufám, seznámil před podáním Vaší interpelace.
 
Peněžní podpora ze strany městské části jde výlučně na provozní náklady. Podle mých kontrolních zjištění Hospodářské provozní družstvo hradilo ze svých prostředků technické zařízení a nábytek v celkové hodnotě 1.200.000,- Kč, předpokládaná návratnost investice je během následujících období prostřednictvím vlastní hospodářské činnosti (např. pořádání vlastních komerčních akcí apod.). V příštích letech je počítáno s tím, že finanční podpora centra ze strany městské části bude minimální, a bude jen na provozovateli, aby zajistil služby pro podnikatele Prahy 5 na stejné či vyšší úrovni.
 
Mezi další akce, které zajišťuje Hospodářské provozní družstvo, patří pravidelná setkání podnikatelů. Na každé setkání jsou zváni představitelé radnice (viz Kalendář akcí ve veřejných složkách radničního MS Outlook). Na programu večera je vždy odborná přednáška a následná diskuse, připraveno je drobné občerstvení. Tato setkání mají téměř pětiletou tradici a mým zájmem je v podobných akcích pokračovat. Náklady se pohybují okolo 500,- Kč na osobu. Setkání jsou přínosem nejen pro zúčastněné podnikatele, ale i pro představitele radnice, protože se bezprostředně dozvídají aktuální problémy našich podnikatelů. Vyvrcholením všech aktivit v oblasti pod mým řízením byl Den podnikatelů, na který bylo vyčleněno 220.000,- Kč včetně DPH. Pokud jste se nezúčastnil této akce, na které byl vyhlášen Podnikatel Prahy 5 roku 2007, vítěz fotografické soutěže Praha 5 včera a dnes, kde se předával šek z dobrovolného vstupného z výstav konaných v Podnikatelském centru ve prospěch Konzervatoře Jana Deyla a Patrik Saudek zde odhalil obraz namalovaný pro Prahu 5, naleznete informace o průběhu akce na webových stránkách Prahy 5 (https://www.praha5.cz/firma-novinky-podnikatelskeho-centra?cat=4115).
 
Ke konci Vaší interpelace zmiňujete: "Věřím, že tato Vámi zpracovaná zpráva objasní občanům finanční toky veřejných prostředků ve Vámi řízené oblasti a vyvrátí pochybnosti o neprůhlednosti této činnosti." Do dnešního dne jsem neobdržel jediný dotaz, stížnost ba ani poznámku od občanů na neprůhlednost financování Podnikatelského centra. Naopak mám mnoho pozitivních reakcí a poděkování za pomoc. Máte-li zájem, rád Vám je poskytnu k přečtení. Velice mě těší, že odměnou za snahu pomoci soukromému podnikání mi jsou zmíněná poděkování od podnikatelů, ale mrzí mne čas strávený psaním těchto řádků, který jsem mohl využít k jiné, produktivní činnosti. Svoji povinnost jsem tedy, kolego Gále, splnil a doufám, že Vy, ani lidé kolem Vás, již nebudou mít pochybnosti o podpoře podnikání na Praze 5.
 
S přáním všeho nejlepšího v novém roce
 
 
Aleš Kohout

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě