Reklama Pirátské strany na majetku MĆ Praha 5

Datum interpelace:
25. 04. 2023
Datum odpovědi:
23. 05. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Interpelace:

Interpelace
Reklama Pirátské strany na majetku MĆ Praha 5
Interpelovaný: Starosta Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Vážený pane starosto,
od minulého měsíce je na majetku Městské části Praha 5 (4. patro, budova radnice Štefánikova ul.) umístěna reklama Pirátské strany. Vzhledem k tomu, že tato reklama není umístěna uvnitř kanceláře jednoho z radních, ale ve veřejně přístupné chodbě radnice, mám na Vás následující otázky:
1. Kdo umístění této reklamy na majetku MČ Praha 5 schválil?
2. Platí Pirátská strana za umístnění své reklamy na majetku MČ Praha 5 řádně nájem? Vzhledem k tomu, že jsem si nevšiml záměru pronájmu dotčeného veřejného majetku ve svěřené správě MČ Praha 5, bude Pirátské straně řádně vyměřeno bezdůvodné obohacení za umístění své reklamy na majeteku MČ Praha 5?
3. Pokud se ze strany Vašich koaličních partnerů jedná o recesi, bude stejná možnost své prezentace umožněna ostatním politickým stranám zastoupeným v Zastupitelstvu MČ Praha 5?

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 25. dubna 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M. A.
člen ZMČ Praha 5

Praha 22. května 2023
Č. j.: MC05 106189/2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 25. 4. 2023 s názvem „Reklama Pirátské strany na majetku MČ Praha 5“.
Ve svém vystoupení jste vznesl dotazy následujícího znění:
„1. Kdo umístění této reklamy na majetku MČ Praha 5 schválil?
2. Platí pirátská strana za umístění své reklamy na majetku MČ Praha 5 řádně nájem? Vzhledem k tomu, že jsem si nevšiml záměru pronájmu dotčeného veřejného majetku ve svěřené správě MČ Praha 5, bude Pirátské straně řádně vyměřeno bezdůvodné obohacení za umístění své reklamy na majetku
MČ Praha 5?
3. Pokud se ze strany Vašich koaličních partnerů jedná o recesi, bude stejná možnost své prezentace umožněna ostatním politickým stranám zastoupeným v Zastupitelstvu MČ Praha 5?“
K Vašim otázkám bych Vám rád sdělil, že jsem přesvědčen, že se nejedná o reklamu Pirátské strany, ale o označení sídla klubu zastupitelů. Z tohoto důvodu byl také
nad uvedenou vlaječku o rozměrech 30×40 cm umístěn doplňující text „Klub zastupitelů“.
Ve 4. patře budovy ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15 jsou napravo od výtahu umístěny pouze kanceláře zastupitelů Pirátské strany. Ujišťuji Vás, že kdyby v tomto prostoru byly kanceláře zastupitelů i jiných politických subjektů, bylo by jistě možné umístit
na vchodové dveře i další označení příslušných zastupitelských klubů.
S pozdravem

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě