Registr smluv

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
20. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

Interpelace číslo 1.

MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Nezveřejňování smluv MČ v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR

Vážený pane starosto,

dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv a zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv na webu Ministerstva vnitra ČR https://smlouvy.gov.cz/.

 

Zákonná povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vznikla 1. 7. 2016 a dopadá na celou řadu státních subjektů. Tato povinnost se týká i městských částí hlavního města Prahy.

 

Smlouvy MČ Praha 5 je nutné v registru smluv zveřejňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. I když ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají účinnosti až 1. července 2017, není na co čekat. Radnice Prahy 5, která se chlubí otevřeností a standardy kvality ISO 9001, měla již dávno konat.

 

Z webu Registru smluv vyplývá, že smlouvy již začalo zveřejňovat Hlavní město Praha a také více než 20 pražských městských částí (například 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, Vinoř, Kolovraty, Slivenec, Řeporyje, Nebušice). Po zadání IČ MČ Prahy 5 v Podrobném vyhledávání v Registru smluv jsem zjistila, že MČ coby “publikující smluvní strana” nezveřejnila žádnou smlouvu.

 

Ptám se vás, pane starosto:

  • kolik smluv MČ Praha 5 uzavřela od 1. 7. 2016 do dne konání jednání ZMČ 22. 9. 2016 včetně a v jaké celkové hodnotě?
  • proč MČ Praha 5 nezveřejňuje uzavřené smlouvy v Registru smluv podle Zákona o registru smluv?
  • kdy začne radnice MČ Prahy 5 zveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                              Vážená paní

Zastupitelka MČ Praha 5

Mgr. Martina Pokorná

 

                                                                                                                                                    V Praze dne 19.10.2016

Vážená paní zastupitelko,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016. K Vámi uvedeným otázkám uvádím následující:

  • Kolik smluv MČ Praha 5 uzavřela od 1. 7. 2016 do dne konání jednání ZMČ 22. 9. 2016 včetně a v jaké celkové hodnotě?

–          v období od 01. 07. 2016 do dne konání jednání ZMČ 22. 09. 2016 bylo podepsáno 31 smluv (smlouvy plynoucí z ukončených veřejných zakázek) v jejich celkové hodnotě 49.759.874,50,- Kč bez DPH;

  • Proč MČ Praha 5 nezveřejňuje uzavřené smlouvy v Registru
    smluv podle Zákona o registru smluv?

–          pro efektivnější, tzn. pro pracovníky ÚMČ Praha 5 snadnější a rychlejší, zveřejňování smluv v Registru smluv se v současné době implementuje speciální modul pro tyto účely do softwaru GINIS. MČ Praha 5 samozřejmě v tomto ohledu nechce být netransparentní, a jakmile bude modul zprovozněn, všechny smlouvy uzavřené po 01. 07. 2016 budou v registru smluv zveřejněny. Nicméně např. v rámci smluv uzavřených na základě výběrových řízení na veřejné zakázky jsou tyto smlouvy stále zveřejňovány na profilu zadavatele MČ Praha 5 (dostupné na: https://zakazky.praha5.cz/ ) – tato povinnost odpadá uveřejněním smlouvy v Registru smluv a vzhledem k již zmíněnému prozatímního nezprovoznění speciálního modulu pro software GINIS se tedy MČ Praha 5 stále drží alespoň takovéto transparentnosti.

  • Kdy začne radnice MČ Prahy 5 zveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv?

–          radnice MČ Praha 5 začne smlouvy zveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv ihned po zprovoznění výše zvýšeného modulu pro tyto účely určeného a to co nejdříve to bude možné. Předpokládaný termín zprovoznění odhaduje na začátek listopadu tohoto roku.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě