Realizace obnovy veřejných prostranství

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bc. Martin Slabý V Praze dne 5.11.2019
Místostarosta MČ Praha 5

Realizace obnovy veřejných prostranství
Vážený pane místostarosto,
V lednu tohoto roku jste předložil ambiciózní plán obnovy veřejných prostranství v Praze 5, viz přiložený graf. Celkem mělo být vybudováno, rekonstruováno nebo revitalizováno 23 ploch. Na tyto projekty bylo vyčleněno z rozpočtu MČ Praha 5 více jak 150 mil. Kč.
Dle předloženého plánu měla většina prací být hotova do konce srpna, pouze 2 měly přesah do září. Rád bych se Vás proto dotázal, jak se podařilo jednotlivé akce realizovat, případně pokud některá akce nebyla dokončena, kdy se počítá s jejím dokončením a jaký byl důvod zpoždění.

Děkuji za odpověď,
S pozdravem,
Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď: