Realizace obnovy veřejných prostranství

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
03. 12. 2019
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý

Interpelace:

Bc. Martin Slabý V Praze dne 5.11.2019
Místostarosta MČ Praha 5

Realizace obnovy veřejných prostranství
Vážený pane místostarosto,
V lednu tohoto roku jste předložil ambiciózní plán obnovy veřejných prostranství v Praze 5, viz přiložený graf. Celkem mělo být vybudováno, rekonstruováno nebo revitalizováno 23 ploch. Na tyto projekty bylo vyčleněno z rozpočtu MČ Praha 5 více jak 150 mil. Kč.
Dle předloženého plánu měla většina prací být hotova do konce srpna, pouze 2 měly přesah do září. Rád bych se Vás proto dotázal, jak se podařilo jednotlivé akce realizovat, případně pokud některá akce nebyla dokončena, kdy se počítá s jejím dokončením a jaký byl důvod zpoždění.

Děkuji za odpověď,
S pozdravem,
Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

pan Karel Bauer
Zastupitel MČ Praha 5 V Praze dne 26.11.2019

Realizace obnovy veřejných prostranství

Vážený pane zastupiteli Bauere,

v reakci na vaši interpelaci uvádíme následující.
Jak sám jistě dobře víte, od začátku roku 2019 byla činnost odboru OSP soustavně brzděna především z Pirátské strany. Pan starosta Mazur nepodepisoval objednávky to znamenalo prodlevy. Objednávky byly podepisovány zhruba v dvoutýdenním intervalu. Vše co se týkalo činnosti odboru OSP se neustále oddalovalo. Odbor OSP musel především připravovat materiály a podklady k různým tabulkám a posuzovacím stanoviskům všech.
Toto vše vygradovalo, kdy musel odbor dokládat k jednotlivým stanoviskům taková vyjádření, která nikdy nebyla požadována a nikdy do té doby nebyla potřebná.
Pro příklad uvádím potřebná povolení při opravě stávajícího hřiště v ulici Holečkova, Praha 5
Na sekretariát OŽP je potřeba dodat žádosti o stanovisko k obnově hřiště spolu s
Projektovou dokumentací, která bude ověřena vodohospodářem
Hydrogeologický posudek, který bude ověřený hydrogeologem (v kontextu toho, že nebude docházet k ovlivňování okolních pozemků kolem hřiště.
Na základě těchto předložených podkladů so OŽP dále vyžádá:
-stanovisko stavebního úřadu
-stanovisko OŽP MHMP
-stanovisko OŽP MČP5
-stanovisko odboru ochrany životního prostředí MHMP
-stanovisko hygienické stanice hl. m. Prahy
-stanovisko Hasičů
-stanovisko správce Povodí Vltavy
-stanovisko odboru dopravy MČP5
Po dodání všech shora uvedených podkladů, OŽP MČ Praha 5 vydá souhlasné stanovisko s umístěním a Povodí Vltavy „vodní dílo“ i když se jedná o vsakovací jímku.
Toto byl pouze konkrétní příklad, jaké všechny formality je třeba splnit, před vlastní započetím akce a je třeba připočítat dobu na vyhlášení soutěže. Památkáři mají lhůtu na vyjádření od dobu 30 dnů až po tří měsíců.
Nebojím se konstatovat, že i v této chvíli se do fungování provozu odboru OSP přelil antagonistický vztah mezi bývalým vedoucím OSP panem Bc. Zemanem a současným pověřeným tajemníkem a vedoucím OLEG JUDr. Kleinem MPA, kdy ze strany OLEGU po odboru OSP bylo požadováno nad rámec požadovaného.
V průběhu roku, konkrétně v září roku 2019 došlo k nečekanému odvolání vedoucího odboru OSP, což bezesporu také nepřispělo k hladkému chodu celého odboru OSP v kontextu šíře působení tohoto odboru.
V současné době je odbor OSP již stabilizován a to co nebylo uděláno z výše uvedených důvodů a okolností za tři čtvrtě roku se daří během krátké doby dodělávat a mnoho věcí se již uvedlo v život. Po celou dobu se musí odbor OSP dále také věnovat „běžné agendě“ činnostem které jsou velmi rozsáhlé a občany městské části na první pohled viditelné.
V roce 2020 odbor OSP dodělá rozjeté a nedokončené akce z roku 2019 včetně akcí z participativního rozpočtu a dále se mimo běžné agendy bude věnovat především přípravě projektových dokumentací s termínem realizace v roce 2021 a dále. Jedním z hlavních úkolů bude příprava nové rámcové smlouvy na další období se správní společností.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem.

Bc. Martin Slabý
Místostarosta městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě