Realizace obnovy veřejných prostranství

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
16. 01. 2020
Interpelující:
Karel Bauer
Interpelovaný:
Bc. Martin Slabý
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Bc. Martin Slabý V Praze dne 17.12.2019
Místostarosta MČ Praha 5

Realizace obnovy veřejných prostranství

Vážený pane místostarosto,

na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 5, které proběhlo 5.11. 2019, jsem se Vás dotazoval, jak se podařilo realizovat obnovu veřejného prostranství dle plánu z ledna 2018. Jednalo se konkrétně o 23 prostranství, které měly být vybudovány nebo rekonstruovány do konce srpna.
Ve Vaší odpovědi z 3.12. jsem se dozvěděl kdo všechno za to může a jak byl odbor šikanován. Nicméně na můj dotaz, jak se podařilo jednotlivé akce realizovat, jsem odpověď nedostal. Prosím proto o nápravu a připojuji původní dotaz.

S pozdravem,

Karel Bauer – zastupitel MČ Praha 5

V lednu tohoto roku jste předložil ambiciózní plán obnovy veřejných prostranství v Praze 5, viz přiložený graf. Celkem mělo být vybudováno, rekonstruováno nebo revitalizováno 23 ploch. Celkem na tyto projekty bylo vyčleněno z rozpočtu MČ Praha 5 více jak 150 mi. Kč.

Dle předloženého plánu měla většina prací být hotova do konce srpna, pouze 2 měly přesah do září. Rád bych se vás proto dotázal, jak se podařilo jednotlivé akce realizovat, případně pokud některá akce nebyla dokončena, kdy se počítá s jejím dokončením a jaký byl důvod zpoždění.

Odpověď:

Pan

Karel Bauer

zastupitel

 

Praha, 14. 1. 2020

 

Realizace obnovy veřejných prostranství

 

Vážený pane zastupiteli Bauere,

 

v reakci na vaši interpelaci uvádíme následující.

Jak jsem již uvedl v mé předcházející odpovědi na vaši interpelaci, byly jisté objektivní příčiny toho, proč nedošlo k naplnění představeného plánu v plné míře. Ono bohužel nelze provádět úpravy ani opravy bez souhlasu dotčených orgánů, které vydávají potřebná povolení ke konkrétním akcím. Vzhledem k výše uvedenému byl plán oprav a realizací více optimistický než je následná realita.

Dalším faktorem byla situace celková na Radnici a na přístupu jednotlivých jejich reprezentantů, ale toto jsem již objasnil v textu odpovědi ze 26. 11 .2019.

Již v minulé odpovědi jsem Vám pro příklad uvedl jaká povolení je třeba zajistit pro defacto opravu existujícího dětského hřiště v ulici Holečkova DH Zapova viz. minulá odpověd´.

Pro příklad uvádím, že památkáři mají lhůtu na vyjádření od dobu 30 dnů až po tří měsíců praxe je půl roku i déle.

Tímto se také dostávám k odpovědi na Vaše stále se opakující interpelace v duchu, kdy už to bude??  Kdo má obecně nějakou zkušenost se stavebními činnostmi ví, že se jedná o složitý a dlouhodobý proces, kdy se velice obtížně určuje nějaký přesný termín. Nemá v tuto chvíli věštit z křištálové koule. Jak jste se sám přesvědčil z vlastní zkušenosti, pokud je možné nějaké akce realizovat rychle a bez průtahů, tak to odbor OSP realizuje.

Z rozpracovaných akcí namátkou uvádím:

Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (čeká se na dodání hydrogeologického posudku, vyjádření památkářů, následně stavebního úřadu)

Obnova seniorského a dětského hřiště Zapova – (zde stav nezměněn od poslední mé informace, kde jsem toto uváděl v podrobném příkladu)

Street workout Husovy sady a psí louka (čeká se na stanovisko památkářů)

Realizace streetworkout Lohniského – dle rozhodnutí se nebude realizovat

Realizace DH Brichtova- dle rozhodnutí se nebude realizovat

Butovická v současné době probíhá výběr zhotovitele prostřednictví  veřejných zakázek

Oprava vyhlídky SACRE COEUR + Streetwork  (čeká se na stanovisko památkářů) .

Sanace skály Hlubočepy – v příštím týdnu se bude předkládat materiál do Rady, příprava projektu poté trvá tři měsíce), následně vyhlášení soutěže zhotovitele atd..

Ukončena akce byla v loňském roce park Klamovka.

Dle plánu probíhají práce na Čínském pavilonku – Cibulka.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem.