Rámcová smlouva

Datum interpelace:
25. 04. 2017
Datum odpovědi:
30. 05. 2017
Interpelující:
Pavel Chramosta
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

25.4.2017

 

Vážený pane starosto

 

Obracím se na Vás s interpelací ve věci Rámcové smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.6.2016 mezi MČP5 a Ing. Janem Benešem.

Moje otázky zní:

  1. předcházelo této smlouvě výběrové řízení
  2. jak došlo k tomu, že výsledkem je poskytovaná služba dodávaná o 100% dráž (6.050 KČ za posudek jednotlivého bytu, v období bezprostředně před touto skvělou smlouvou Ing Ryska 2.000 KČ za posudek, Ing Zvěřina 3.000 KČ
  3. Proč nebyli osloveni i tito znalci? Posudek Ing Tomáše Jandy, který posuzoval a porovnával posudky jak Ing Rysky, tak Ing Beneše konstatoval, že posudek Ing Rysky byl naprosto v pořádku.

Takže, výsledek výběru Ing Beneše je oproti Ing Ryskovi je navýšení nákladů MČ na tyto služby o 200%?

Toto opravdu nemá nic společného s řádným hospodařením, a proto velmi důrazně žádám o nápravu a vyvození důsledků pro viníka této skandální situace.

 

S přáním příjemného dne

 

Pavel Chramosta

Odpověď:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              V Praze dne 25. května 2017

 

 

 

 

 

 

Vážený pane Chramosto,

 

v souvislosti s vámi zmíněnou rámcovou smlouvou o dílo sděluji následující:

 

Otázka číslo 1 Podpisu této rámcové smlouvy předcházelo standardní výběrové řízení, bylo poptáno 5 znalců, na návrh výběrové komise (v níž usedla i zástupkyně opozice paní Mirka Havlová z ČSSD) byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka, rada MČ dne 25. 5. 2016 potvrdila návrh komise, číslo usnesení 21/710/2016. (Celý materiál z této rady zasílal místostarosta Herold 26. 4. 2017 všem zastupitelům)

 

Otázky číslo 2 a 3 Pan Ing. Zvěřina neměl u svých znaleckých posudků doložku o odpovědnosti za znalecký posudek, kterou již několik let vyžaduje Magistrát hl. m. Prahy při kontrole prodeje majetku svěřeného městským částem a ani zkušenost s panem Ing. Ryskou nebyla ze strany úřadu optimální.  Je potřebné zmínit i to, že dle těchto znaleckých posudků se žádná bytová jednotka oprávněným nájemníkům neprodala, žádný z posudků tak nebyl aktivně využit a jsou to de facto posudky do šuplíku. 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

starosta MČ Praha 5

Ing. Pavel Richter

 

 

 

Vážený pan

Pavel Chramosta

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě