Radní doprava

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
21. 11. 2019
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5
5.11.2019

Interpelace

Vážená paní starostko,
Na 6. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 17.9.2019 byla zvolena nová Rada městské části Praha 5. Mezi jednotlivými kompetencemi nově zvolených radních tentokrát chybí problematika dopravy. Všechny politické strany, které kandidovaly v komunálních volbách v roce 2018, se k dopravě na území Prahy 5 ve svých programech významně vyjadřovaly. Je to pochopitelné, protože se jedná o téma pro náš obvod zásadně důležité. Proto mě velmi překvapuje, že v nové RMČ tato gesce zastoupena není. Přitom nás denní realita přesvědčuje, že společně s údržbou a rozvojem veřejného prostranství je doprava mezi občany vnímána jako velmi aktuální téma.
Žádám tedy o zdůvodnění skutečnosti, že Praha 5 nemá v současné době v RMČ osobu odpovědnou za oblast dopravy. Dále prosím uveďte, na jakého radního se mají občané a zastupitelé v záležitostech dopravy obracet. Zajistěte také, aby jméno tohoto člena samosprávy bylo dostatečně jasně uveřejněno na webových stránkách Prahy 5.
S pozdravem,

Ing. Josef Cuhra
Předseda klubu KDU a nezávislých

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
Předseda klubu KDU a nezávislých
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21.11.2019

Odpověď na interpelaci ze 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
05.11.2019 – oblast dopravy

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych reagovala na Vaši interpelaci ze dne 5. listopadu 2019.

Souhlasím s Vámi, že doprava je jedním ze stěžejních témat Prahy 5. Proto také nová koalice místo dopravní komise vytvořila Dopravní výbor, jakožto iniciativní a poradní orgán Rady MČ Praha 5 a Zastupitelstva MČ Praha 5, a funkci předsedy výboru určila nově jako uvolněnou. Zároveň pod výbor dopravy dala i dopravu v klidu, která je nyní – po spuštění další fáze modrých zón na Praze 5 – také velmi aktuální.

Do čela tohoto výboru jsme zvolili Ing. Jana Panenku, o jehož zkušenostech a znalostech v oblasti dopravy jistě není pochyb a který se dopravě věnuje na sto procent. Jako předseda výboru samozřejmě předkládá materiály týkající se dopravy nejen radě, ale i zastupitelstvu. Zároveň je v úzké spolupráci jak se mnou, tak s radním pro územní rozvoj a dalšími členy rady.
Doufám, že pro Vás moje odpověď bude dostatečná a srozumitelná. V případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě