Půdní prostory

Datum interpelace:
08. 12. 2009
Datum odpovědi:
15. 03. 2010
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

 
Interpelace na starostu MČ Praha 5 JUDr.M. Jančíka:
 
Půdní prostory – vestavby, přidělování stavebníkům
a převody na jiné stavebníky
 
Pane starosto,
    Interpeluji Vás ve věci přidělování půdních prostor stavebníkům a jejich případných převodů na jiné stavebníky, či nájemce již kolaudovaných půdních bytových jednotek.
 
1.     Vás žádám o zajištění zpracování jmenného seznamu stavebníků všech půdních prostor (včetně jejich lokality, čp.,č.or., a ulice), které byly přiděleny stavebníkům v období od listopadu 2002 do prosince 2009.
 
2.     Vás žádám o zajištění zpracování kompletního seznamu půdních prostor včetně jmen stavebníků, či nájemců kolaudovaných půdních bytů na které byly z původně vybraných stavebníků nebo nájemců převedeny na jiné stavebníky nebo nájemce. Samozřejmě včetně jmen původně vybraných stavebníků či nájemců, s odůvodněním provedeného převodu za období listopad 2002 – prosinec 2009.
 
 
Písemnou odpověď na tuto informaci požaduji dle zákona hl.městě Praze č.131/200Sb. Nejpozději do 30.ti dnů.
 
 
V Praze 5 dne 8.12. 2009
 19.zasedání ZMČ Praha 5
 
Děkuji za pozornost
 
           Ondřej Gál (Svobodní)
           člen ZMČ Praha 5
 

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,
přidělování půdních vestaveb běží již od roku 1996 formou nabídek půdních prostor k vybudování půdních bytů jednotlivými stavebníky na jejich finanční náklady s možností odbydlení. K tomuto účelu byly zpracovány Zásady stavebně dispozičních úprav trvalého charakteru v nebytových prostorech domů ve vlastnictví Obce hl. města Prahy, svěřených Městské části Praha 5, včetně jejich Přílohy, ve které jsou řešeny podmínky stavby pro stavebníky půdních vestaveb.
V mnoha případech, zvláště v posledních letech jsou půdní vestavby budovány ve velmi zanedbaných nemovitostech – viditelně i skrytě, což se projeví už při provádění potřebných sond pro mykologický a statický posudek ke stavebnímu povolení každé půdy. V několika posledních letech se u mnoha půdních prostor zjistila větší míra poškození (než byl původní předpoklad po provedených sondách) krovových konstrukcí nebo stropních trámů až při započetí vlastních stavebních prací. Ve většině případů se jedná o napadené dřevní konstrukce (mnohdy i okolního zdiva) dřevokaznými houbami (nejvíce dřevomorkou domácí) a dřevo-kazným hmyzem. Nutná výměna nebo rekonstrukce těchto částí je finančně náročná a leckterý původní stavebník na tak náročnou rekonstrukci svými finančními prostředky nestačí. Nebo v průběhu stavby se některým stavebníkům změní jejich životní podmínky – dlouhodobá pracovní příležitost v zahraničí, ztráta zaměstnání, změna rodinných poměrů apod. Potom využijí možnost, kterou jim smluvní podmínky včetně odsouhlasených podmínek v Zásadách a jejich příloze dovolují a požádají o změnu stavebníka, který je schopen stavbu půdního bytu dokončit. Vždy musí předložit prohlášení o vzájemném vyrovnání již vložených investičních nákladů do rozestavěného půdního bytu.  
 
V několika případech stavebník vybuduje v půdním prostoru více než jednu bytovou jednotku,
a protože nemůže mít nájemní smlouvu na víc než jednu bytovou jednotku, požádá o možnost
rozdělení na více bytových jednotek.
 
V případě potřeby nahlédnutí do spisu konkrétního půdního prostoru, je k dispozici na odboru obchodních aktivit ÚMČ Praha 5.
           
S úctou                                                                    
 
 PŘÍLOHA:
 

adresa č.p./o.č. k.ú. počet b.j. .stavebník změna souhlas RMČ  stav PV poznámka
Lidická 406/41 Smíchov 1 b.j. Prokop Tůma Robert Hájek 29.10.2002 kolaudace  
Erbenova 794/2 Smíchov 2 b.j. H.Reinosová Hana Reinosová                                   Miloš Plaňanský 24.2.2004    16.12.2008 kolaudace rozdělení na 2 byt.jedn.
Pod Kavalírkou 446/32 Košíře 2 b.j. A. Považanová     Jana Kučerová Ilona Olšiaková                             Jana Kučerová 10.10.2006    29.10.2002 kolaudace  
Pod Kavalírkou 299/6 Košíře 2 b.j. Dr. Ivan Oliva    Tomáš Kučera Dr.Ivan Oliva                             Tomáš Kučera 13.12.2005   8.7.2009 ve stavbě  
Pod Kavalírkou 298/8 Košíře 3 b.j. Petr Vaněk          R.Vykydalová Jiří Stuchík                               Martin Stuchlík                         Věra Stuchlíková 3.8.2006     16.12.2008 kolaudace rozdělení na 3 byt.jedn.
Pod školou 965/4 Košíře 2 b.j. D.Dočekal              Pavel Hošek Andrea Mrnková                                                Václav Kadlec 29.10.2002 kolaudace      kolaudace  
Štefánikova 278/40 Smíchov 2 gen. b.j. ing.Petra Volfová ing. Petra Volfová 11.7.2007 stavební povolení  
Janáčkovo nábřeží 729/31 Smíchov 2 b.j. Jindřich Grozner Tal Grozner Jind. Grozner                                          Tal Grozner 13.12.2005 ve stavbě  
Na Bělidle 65/42 Smíchov 2 gen. b.j. Filip Reich ing.R.Mallát 15.6.2005 kolaudační řízení  
Kmochova 2148/12 Smíchov 1 b.j. Jakub Sova Luboš Josífko 1.4.2003 kolaudace  
Na Březince 1149/7 Smíchov 1 b.j. Ant. Dušek Lukáš Mendlík 11.7.2007 kolaudace  
Pod školou 466/5 Košíře rozšíř.b.j. M. Fialková M. Fialková 14.5.2002 kolaudace rozdělení na
Pod školou 466/5 Košíře 1 b.j. Mir.Němec Mirosl.Němec 11.7.2007 kolaudace rozš. a1 b.j.
Nikolajka 174 Smíchov 1 b.j. ing.J.Bubeník ing.J.Bubeník 1.4.2003 kolaudace  
U královské louky 918/5 Smíchov 1 b.j. Aleš Ulm Aleš Ulm 24.2.2004 kolaudace  
Pod školou 456/3 Košíře 1 b.j. JUDr. R. Lamka JUDr.R.Lamka 24.2.2004 požádáno o kolaud.  
Plzeňská 796/82 Košíře 2 gen. b.j. B.Horká G. Armenuhi 14.12.2004 kolaudace  
Brožíkova 281/6 Košíře 2 gen.b.j. L.Helc Ing. Nedvěd 15.6.2005 kolaudace  
Štefánikova 281/4 Smíchov 2 gen.b.j. V. Kuncová V. Němeček 18.12.2007 kolaudace  
Štefánikova 250/6 Smíchov 3 b.j. Petr Bříza Jiří Poner                                          Petr Bříza                                   Josef Stümpel    5.9.2006                                     11.7.2007                   5.9.2006 kolaudace rozdělení na 3 byt.jedn.
Štefánikova 316/8 Smíchov 3 b.j. D.Pantůček Daniel Solis (Pantůček) Mgr. Martin Dušanič     Tereza Semrádová 24.2.2004                              5.9.2006     8.7.2009 kolaudace rozdělení na 3 byt.jedn.
Na Skalce 1047/1 Smíchov 1 b.j.                  rozšíř.b.j. ing.M.Bujok   L.Seifertová ing.Marian Bujok                    Lucie Seifertová 24.2.2004 stavební povolení      ve stavbě  
Ke Koulce 462/13 Smíchov 2 gen.b.j.   1 b.j. W.Martonka Petr Pajer                                           Jan Pajer 14.12.2004   16.12.2008 kolaudace rozdělení na 2 byt.jedn.
Mělnická 624/4 Malá Strana 2 b.j. ing.J.Kubát    M.Mansbartová ing. Jiří Milský                                      Gabriela Milská 18.12.2007    16.12.2008 kolaudace rozdělení na 2 byt.jedn.
Vítězná 530/11 Malá Strana 3 b.j. V.Martinková    A.Nedavašková   ing. V.Kožený V. Martinková     A.Nedavašková                              Ing. V. Kožený 10.10.2006 ve stavbě  
Zborovská 1188/8 Smíchov 1 b.j. David Pajer David Pajer      24.2.2004 kolaudace  
Lidická 291/40 Smíchov 2 gen.b.j. M.Zemanová M.Zemanová 24.2.2004 kolaudace  
Lidická 276/36 Smíchov 2 gen.b.j. Z. Semerád Vlad. Osif 11.7.2007 kolaudace  
Nádražní 1301/24 Smíchov 2 b.j. Tomáš Gryc   M.Holubová Saša Jány 18.12.2007 kolaudace  
Štefánikova 61/3 Smíchov 2 gen.b.j. Tono Stano Tono Stano 24.2.2004 kolaudace  
Švédská 107/39 Smíchov rozšíř.b.j. Jan Lopatka Jan Lopatka 17.6.2003 kolaudace  
Holubova 2518/2 Smíchov 1 b.j. Václav Lukášek Václav Lukášek 5.5.2009 stavební povolení  
Zborovská 124/68 Malá Strana 2 gen.b.j. ing.Frant. Koch ing.Fr.Koch 14.12.2004 ve stavbě  
Plzeňská 442a/209 Košíře 1 b.j. Ed. Helešic J.Kučera 1.4.2003 kolaudace výměna PV
Plzeňská 442a/209 Košíře 1 b.j. J. Chaloupková J. Chaloupková 15.6.2005 kolaudace rozděl.na 2 b.j.
Zborovská 512/40 Smíchov 1 b.j. Jozef Zahorjan Jozef Zahorjan 16.12.2008 ve stavbě  
Na Neklance  1299/30 Smíchov 4 b.j. Iveta Kopicová P.aP. Jarouškovi                      Petra Mášová                             Pavel Řehoř                            Tomáš Lejsek 2.12.2003 kolaudace rozdělení na 4 byt.jedn.
Cetyňská 261/8 Košíře rozš.b.j. Simona Křížková Simona Křížková 1.4.2003 kolaudace  
Zborovská 1188/8 Smíchov 1 b.j. Jan Třeštík Jan Třeštík 24.6.2008 ve stavbě  
Zahradníčkova 1127/20 Košíře 1 b.j. Fr. Horejc Fr. Horejc 17.6.2003 kolaudace  
Staropramenná 547/9 Smíchov 3 b.j. Petra Hradečná   Václav Kožený     Karel Lang Petra Hradečná                                  Václav Kožený                                    Karel Lang 18.12.2007 5.5.2009 ve stavbě rozdělení na 3 byt.jedn.
Jindř. Plachty 57/29 Smíchov 2 b.j. Pavel Stibůrek Pavel Stibůrek ml. Pavel Stibůrek                             Pavel Stibůrek ml. 11.7.2007 stavební povolení rozdělení na 2 byt.jedn.
Staropramenná 669/27 Smíchov 1 b.j. Frant. Semrád František Semrád 8.9.2009 zpracování PD  
Na Bělidle 297/36  Smíchov 1 b.j. Z. Pincová Z. Pincová 7.11.2006 zpracování PD  
Janáčkovo nábřeží 479/37 Smíchov 1 b.j. Václav Vydra Václav Vydra 11.7.2007 ve stavbě  
Janáčkovo nábřeží 474/45 Smíchov 1 b.j. H. Kramulová H.Kramulová 18.12.2007 požádáno o SP  
Zborovská 542/42 Smíchov 2 b.j. Robert Mosorjak Robert Mosorjak 11.7.2007 požádáno o SP  
Vítězná 531/13 Malá Strana 1 b.j. Tomáš Martínek Tomáš Martinek 18.12.2007 stavební povolení  
Grafická 865/46 Smíchov 1 b.j. Boháček Lukáš Lukáš Boháček 7.11.2006 ve stavbě  
Na Březince 2033/17 Smíchov 1 b.j. Jiří Tesař Jiří Tesař 18.12.2007 požádáno o SP  
Musílkova 967/2 Košíře 1 b.j. Pavel Zbořil Pavel Zbořil 7.11.2006 ve stavbě  
Lesnická 1155/8 Smíchov 2 gen.b.j   .Václav Kyselka   Václav Kyselka 3.6.2008 zpracování PD  
Nádražní 52/761 Smíchov 1 b.j. Ctirad Hájek Vl. Matějková 7.11.2006 kolaudace  
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
Příloha: Přehled aktuálních půdních vestaveb

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě