Průzkum veřejného mínění

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
09. 07. 2009
Interpelující:
JUDr. Martin Fott, LLM
Interpelovaný:
Michal Šesták
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Martin Fott
zastupitel MČ Praha 5
(ODS)
                                                    
Michal Šesták
radní MČ Praha 5
(ČSSD)                                                                                   
 
Praha dne 11. června 2009
 
Interpelace k průzkumům veřejného mínění na Praze 5
 
Vážený pane radní,
 
Je známo, že Rada MČ Praha 5 nechala v tomto volebním období 2006-2010 vypracovat řadu průzkumů veřejného mínění na Praze 5, včetně odhadu volebních preferencí. V průběhu uplynulých zasedání ZMČ Prahy 5 jsem se po výsledku těchto průzkumů několikrát dotazoval, přičemž odpovědí ze strany Rady MČ Praha 5 bylo, že jsou k nahlédnutí v kanceláři pana starosty. Takovou odpověď nepovažuji za uspokojivou.
 
Podle mého názoru by průzkumy placené z veřejných peněz měly být dostupné zastupitelům a především veřejnosti, která průzkumy platí, nejenom Radě MČ Praha 5 či Vám, který jejich výsledky při vhodné příležitosti používáte k podpoře své argumentace. Dovolte mi se Vás proto otázat, zda a jakým způsobem chcete průzkumy veřejného mínění zpřístupnit veřejnosti. Doporučuji zveřejnit všechny průzkumy veřejného mínění na Praze 5 a využít k tomuto účelu webových stránek www.praha5.cz nebo měsíčníku Pražská pětka.
 
S úctou
 
Martin Fott

Odpověď:

                                                                                             
Vážený pan
JUDr. Martin Fott
Radlická 186/110
Praha 5
150 00
 
                                                                                                          V Praze 9. července 2009
 
 
 
Interpelace k průzkumům veřejného mínění na Praze 5
 
 
 
Vážený pane zastupiteli,
 
o publikování veškerých Vámi zmiňovaných průzkumů na internetových stránkách Městské části Praha 5 z technických důvodů neuvažujeme.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
Michal Šesták

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě