Průměrné nákladové nájemné na bj.

Datum interpelace:
08. 12. 2009
Datum odpovědi:
15. 03. 2010
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace
 
Vážený pane starosto,
 
opakovaně, leč marně jsem žádal o sdělení, jaké je průměrné nákladové nájemné na jednotku plochy v bytech (v majetku hlavního města Prahy svěřeného Statutem hl. m. Prahy Městské části Praha 5) bez započtení odpisů a jaké je toto průměrné nákladové nájemné se započtením odpisů. Z odpovědí jsem zjistil spoustu věcí, nikoliv však odpověď na položenou otázku. Skutečně mě nezajímá průměrné nákladové nájemné v celé české republice, fakt, že MČ neprovádí účetní odpisy určitě není důvodem proto, aby nebyla schopná vyčíslit výši průměrného nákladového nájemného apod.
Abych Vás nenutil k dlouhému psaní, spokojím se s velmi krátkou odpovědí, stačí zakroužkovat, pokud byste se náhodou tímto problémem chtěl skutečně zabývat, pak i doplnit dvě čísla:
a)      Na tuto otázku neznáme odpověď
b)      Průměrné nákladové nájemné na jednotku plochy v bytech (v majetku hlavního města Prahy svěřeného Statutem hl. m. Prahy Městské části Praha 5) bez započtení odpisů je ……… Kč a toto průměrné nákladové nájemné se započtením odpisů je ……… Kč.
 
 
 
 
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
V Praze dne 8. 12. 2009
 
 
 
 

Odpověď:

Vážený pane doktore,
 
průměrné nákladové nájemné za rok 2009 je 2.715 Kč/BJ/měsíc a toto průměrné nákladové nájemné se započtením odpisů je 3.968,- Kč/BJ/měsíc
—————————————————————————————————————–
 
Při výpočtu byl použit tento postup:
1.      data jsou použita z účetního období (roku) 2009
2.      k výpočtu byly použity tyto údaje
 
·      celkový počet            bytů        2.574        84%
·                                     nebytů           484       16%
        3.058
 
·      náklady celkem opravy a služby     99.817,- tis. Kč
z toho 84%                               83.846,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné bez odpisů je 32.574,- Kč/BJ/rok a tedy 2.715 Kč/BJ/měsíc
 
·       nákl. nájemné s odpisy
celkem opravy a služby                  99.817,- tis. Kč
odpisy                                             46.089,- tis. Kč
                                                      145.906,- tis. Kč
 
z toho 84% je 122.561,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné s odpisy je 47.615,- Kč/BJ/rok a tedy 3.968,- Kč/BJ/měsíc
 
 
Výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor u jednotlivých středisek za rok 2009 naleznete v tabulce č. 1.
 
Na jednání zastupitelstva jste měl dotazy, týkající se rozpočtovaných výdajů na jednotku plochy. Pokusím se i na tyto dotazy odpovědět:
 
1.      Údaje ve vztahu k jednotce plochy vyčíslit nelze, pro porovnání ponecháváme výpočet na BJ stejný jako u roku 2009. Navíc jsou zde uvedeny investice realizované v hlavní činnosti (včetně oprav) plánovaných v podkapitole 0821 Investice bytové hospodářství
2.      Data jsou použita z účetního období roku 2010 (tabulka č. 2)
 
3.      Údaje a výpočet
 
Náklady celkem                                                                    218.950,- tis. Kč
z toho 84%                                                                            183.918,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné v roce 2010 bez odpisů je 71.452,- Kč/BJ/rok a tedy 5.954,- Kč/BJ/měsíc.
 
Po započtení odpisů ve výši 42627,- tis. Kč se očekává průměrné nákl. nájemné ve výši 85363,- Kč/BJ/rok a tedy 7.114,- Kč/BJ/měsíc
 
 
S úctou                                                                    
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
 
 
 

PŘÍLOHA 

                                                                                                                 Tabulka č. 1
 
Výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor u středisek 1, 2, 3 za rok 2009
 
 
 
                                                                                                                                             v tis.Kč
Centra a.s.
Střediska
Nájemné z bytů
Nájemné z nebytových prostor
Upravený plán 2009
Skutečnost za rok 2009
Upravený plán 2009
Skutečnost za rok 2009
Stř. 1 – Machatého
16.050
16.610
9.850
8.174
Stř. 2 – J. Plachty
69.550
75.325
35.150
34.759
Stř. 3 – Staropramenná
37.550
37.706
7.230
7.317
Celkem
123.150
129.641
52.230
50.250
 
 
 
Celkem byly plánovány výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor pro rok 2009 u středisek 1, 2, 3 ve výši 175.380 tis.Kč, skutečnost činila 179.891 tis.Kč.
 
 
Náklady za opravy a údržbu a ostatní služby u středisek 1, 2, 3, za rok 2009
 
                                                                                                                 v tis.Kč
Centra a.s.
Střediska
Opravy a údržba
Ostatní služby
Upravený plán 2009
Skutečnost za rok 2009
Upravený plán 2009
Skutečnost za rok 2009
Stř. 1 – Machatého
16.100
11.215
7.790
6.930
Stř. 2 – J. Plachty
59.257
35.995
21.528
21.511
Stř. 3 – Staropramenná
24.830
12.307
12.506
11.859
Celkem
100.187
59.517
41.824
40.300
 
Celkem byly plánovány náklady na opravy a údržbu a ostatní služby pro rok 2009 u středisek 1, 2, 3 ve výši 142.011 tis.Kč, skutečnost činila 99.817 tis.Kč.
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Tabulka č. 2
 
Výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor u středisek 1, 2, 3 plánovaného v roce 2010
 
 
 
                                                                                                                                             v tis.Kč
Centra a.s.
Střediska
Byty
Nebyty
Plán na rok 2010
Plán na rok 2010
Stř. 1 – Machatého
20.000
7.870
Stř. 2 – J. Plachty
86.490
40.660
Stř. 3 – Staropramenná
43.200
7.920
Celkem
149.690
56.450
 
 
 
 
 
Náklady, výdaje a investice plánované v roce 2010
 
                                                                                                                 v tis.Kč
 
Centra a.s.
Střediska
Plán nákladů na rok 2010
Investice
Stř. 1 – Machatého
28.019
42.680
Stř. 2 – J. Plachty
142.101
Stř. 3 – Staropramenná
48.830
Celkem
218.950
42.680
 
 
·      celkový počet            bytů        2.574        84%
·                                     nebytů           484       16%
        3.058
 
·      náklady celkem opravy a služby     99.817,- tis. Kč
z toho 84%                               83.846,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné bez odpisů je 32.574,- Kč/BJ/rok a tedy 2.715 Kč/BJ/měsíc
 
·       nákl. nájemné s odpisy
celkem opravy a služby                 99.817,- tis. Kč
odpisy                                             46.089,- tis. Kč
                                                      145.906,- tis. Kč
 
z toho 84% je 122.561,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné s odpisy je 47.615,- Kč/BJ/rok a tedy 3.968,- Kč/BJ/měsíc
 
 
Výnosy z nájemného bytů a nebytových prostor u jednotlivých středisek za rok 2009 naleznete v tabulce č. 1.
 
Na jednání zastupitelstva jste měl dotazy, týkající se rozpočtovaných výdajů na jednotku plochy. Pokusím se i na tyto dotazy odpovědět:
 
1.      Údaje ve vztahu k jednotce plochy vyčíslit nelze, pro porovnání ponecháváme výpočet na BJ stejný jako u roku 2009. Navíc jsou zde uvedeny investice realizované v hlavní činnosti (včetně oprav) plánovaných v podkapitole 0821 Investice bytové hospodářství
2.      Data jsou použita z účetního období roku 2010 (tabulka č. 2)
 
3.      Údaje a výpočet
 
Náklady celkem                                                                    218.950,- tis. Kč
z toho 84%                                                                            183.918,- tis. Kč
 
Průměrné nákl. nájemné v roce 2010 bez odpisů je 71.452,- Kč/BJ/rok a tedy 5.954,- Kč/BJ/měsíc.
 
Po započtení odpisů ve výši 42627,- tis. Kč se očekává průměrné nákl. nájemné ve výši 85363,- Kč/BJ/rok a tedy 7.114,- Kč/BJ/měsíc
 
 
S úctou                                                                    
 
 
 
 
                                                           JUDr. Milan Jančík, MBA                
 
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě