Provádění úklidu

Datum interpelace:
23. 03. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

            Vážený pane starosto,

           

            koncem roku 2004 probíhala veřejná zakázka „Provádění úklidu administrativních budov Městské části Praha 5“. Vzhledem k tomu, že kritéria výběru zahrnovala nejen nabídnutou cenu, ale i výši smluvní pokuty, vítězem bylo vyhlášeno Sdružení společností PURUS a PRM, spol. s r. o., které sice požadovalo nejvyšší cenu za 4 roky plnění (o cca 2 100 000,- Kč vyšší než nejnižší nabídka), na druhou stranu nabídlo o 20 000,- vyšší smluvní pokutu za neodstraněný nedostatek. Pokud byla úvaha Rady MČ při stanovení kritérií pro vyhodnocení zakázky správná, efektivní by tento výběr firmy byl v případě, kdyby smluvní pokuta byla uplatněna nejméně 2 x měsíčně. Žádám proto o sdělení, kolikrát od účinnosti smlouvy, tj. od 1. 5. 2005, byla smluvní pokuta uplatněna.

            Jedna z firem účastnících se této veřejné zakázky podala proti rozhodnutí o přidělení zakázky námitky. Žádám o sdělení kdy a jak se Rada MČ s těmito námitkami vypořádala.

 

 

            S pozdravem

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

dovolte mi, abych tímto reagoval na Vaší interpelaci, kterou jste předložil na 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.3.2006 ve věci „Provádění úklidu administrativních budov MČ Praha 5“.

 

Od 1.5.2005, tedy od účinnosti smluvního vztahu mezi Městskou části Praha 5 a Sdružením společností PURUS a RPM, spol. s r. o., nebyla k dnešnímu dni uplatněna smluvní pokuta, neboť zjištěné nedostatky byly zhotovitelem odstraněny v termínu, který umožňuje Smlouva o dílo č. 19/0/OSS/05 bez uplatnění smluvní pokuty.

 

Dne 14.2.2005 jeden z uchazečů podal námitky proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Na tyto námitky bylo zadavatelem reagováno rozhodnutím zadavatele o námitkách dne 18.2.2005, viz příloha tohoto dokumentu.

 

 

 

 

S úctou

 

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

 

 

 

 

 

Přílohy:                Rozhodnutí zadavatele o námitkách

                               Text interpelace