propouštění zaměstnanců

Datum interpelace:
23. 06. 2016
Datum odpovědi:
28. 07. 2016
Interpelující:
Bc. Tatiana Konrádová
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

1. Interpelace na starostu MUDr. Radka Klímu

 

 

Vážený pane starosto,

 

od vašeho zvolení starostou MČ Praha 5 v listopadu 2014 došlo na Úřadě MČ Praha 5 k nebývale rozsáhlému propouštění desítek zaměstnanců a zaměstnankyň. Strana zelených, ještě coby koaliční strana, mj. i v souvislosti s připravovanou reorganizační změnou úřadu, která měla zefektivnit chod úřadu a ušetřit náklady na jeho provoz, žádala informace o počtu propuštěných zaměstnanců, důvodech ukončení pracovního poměru a případných výších odstupného. Pověřený tajemník p. Jakub Lapáček nám tyto informace neposkytl. Znovu o tyto informaci žádám a obracím se tentokrát přímo na vás.

 

Žádám tedy informace o tom, kolik pracovních poměrů se zaměstnanci ÚMČ P5 bylo od října 2014 ukončeno, jaké byly konkrétní důvody pro ukončení pracovního poměru za strany zaměstnavatele u každého zaměstnance a kolik MČ uhradila bývalým zaměstnancům na odstupném. Žádám rovněž informace o tom, zda všichni noví zaměstnanci byli přijati na základě výběrového řízení.

 

Můj dotaz souvisí také s tím, že někteří zaměstnanci se na nás obracejí se stížnostmi na tlak ze strany pověřeného tajemníka na jejich odchod z úřadu, i když proto není důvod, zaměstnanci dokonce hovoří o atmosféře strachu a obav o pracovní místa, která jsou obsazována často bez výběrových řízení lidmi blízkými TOP 09.

 

Děkuji předem za odpověď.

 

 

Tatiana Konrádová, zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu SZ

 

V Praze dne 23. 6. 2016

 

Odpověď:

Bc. Tatiana Konrádová

                                                                                                                                          Zastupitelka MČ Praha 5

 

Vážená paní zastupitelko,

 

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, dne 23. 06. 2016.

 

Odpověď na Váš dotaz spadá do gesce pana tajemníka, který na Vámi položenou otázku odpověděl

v interpelaci položené jeho osobě.

 

Dovoluji si proto odkázat na tuto interpelaci, která tvoří přílohu této odpovědi.  

 

V Praze dne 25.7.2016

S pozdravem

 

 

 

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

Z celkového množství systemizovaných míst, kdy pro přehlednost bude vycházeno z čísla 288 odpovídajícího průměru systemizovaných míst za rok 2015, na základě dohody o ukončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (zákoník práce), ukončilo pracovní poměr v období od října 2014 do 30. 06. 2016 20% zaměstnanců z celkového počtu systemizovaných míst, pracovní poměr byl ukončen na základě výpovědi ze strany zaměstnance ve smyslu ustanovení § 50 citovaného zákona u 5,5% zaměstnanců, výpověď z organizačních důvodů dle ustanovení § 52c zákoníku práce byla dána 2% zaměstnanců, dohoda o ukončení pracovního poměru na základě organizačních důvodu dle ustanovení § 52 c zákoníku práce byla uzavřena se 7,3% zaměstnanců a ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle § 66 zákoníku práce bylo přistoupeno u 6% zaměstnanců, k zániku pracovního poměru v důsledku úmrtí zaměstnance došlo u 1% zaměstnanců. Tato čísla jsou zkreslena přirozenou mírou fluktuace, přičemž činí ve sledovaném období 20,9% roční fluktuace. Na odstupném bylo z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných pro sledované období vyplaceno cca 2,88%.

 

S přátelským pozdravem,

 

 Mgr. Jakub Lapáček

 Pověřený výkonem funkce tajemníka MČ

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě