Propagace loga MČ Praha 5

Datum interpelace:
28. 06. 2007
Datum odpovědi:
24. 07. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
Michal Šesták

Interpelace:

 

 

                                                                                                                Pan

                                                                                                                Michal Šesták

                                                                                                                radní MČ Praha 5

 

 

 

                                                                                                                V Praze dne 28.6.2007

 

 

 

Interpelace ve věci reklamní kampaně na propagaci loga MČ Praha 5

„K létu patří úsměv“.

 

 

Vážený pane radní Michale Šestáku,

 

       při seznámení se s materiálem a usnesením RMČ P5 č.24/869/2007  ze dne 19.6. 2007 týkajícího se uspořádání propagační akce na podporu loga MČ Praha 5, za bezmála půldruhého milionu korun, zůstává člověku rozum stát .

      Nejen, že jde o akci bez které by se občané naší městské části obešli. Ale je zrážející, že  tak vysoké prostředky, které na akci využíváte vůbec nejsou v rozpočtu pro letošní rok vyčleněny.

 

     A to právě, v době, kdy z finančních důvodů není možné vybudovat například víceúčelový sál na Barrandově nebo zrekonstruovat , tolik potřebné, sportoviště pro děti při ZŠ  na Chaplinově  náměstí tak, aby ho bylo možné užívat bez rizika úrazu.

 

     Avšak na uspořádání  Vámi připravované reklamní kampaně na propagaci loga MČ Praha 5 pod názvem „K létu patří úsměv“  se peníze ve výši 1.460.963,-Kč najdou i za cenu krácení jiných rozpočtových kapitol a především převodem z rozpočtové rezervy.

    

     Tento, nikoli ojedinělý postup evokuje některé otázky:

 

1. Vynakládá tato RMČ hospodárně veřejné finanční prostředky?

 

2. Jde radním skutečně v prvé řadě o prospěšnou akci s dopadem rovným vynaloženým

    financím nákladům ; nebo o možný osobní prospěch nebo prospěch samotné ČSSD, které    

   je pan radní Šesták členem?

 

 

 

 

 

Ondřej Gál

  zastupitel

 MČ Praha 5

Odpověď:

                   

Vážený pan

Ondřej Gál

Machatého 682/8

Praha 5

 

 

  

V Praze dne 24. července 2007

 

  

Vážený pane Gále,

 

 

děkuji za Vaši interpelaci ve věci reklamní kampaně na propagaci loga MČ Praha 5 „K létu patří úsměv“. Velmi mne těší Váš zájem o hospodárné nakládání s prostředky MČP5. V této záležitosti jsme rozhodně zajedno, nicméně se obávám, že se poněkud lišíme v názorech na některé konkrétnosti.

 

RMČ P5 se rozhodla zrealizovat a financovat reklamní kampaň „K létu patří úsměv“ především proto, aby výraznou formou prezentovala občanům Městské části Praha 5 nové logo MČ Praha 5 a celkový nový vizuální styl. Tento cíl kampaň bezesporu splnila. Z hlediska hospodárného nakládání s veřejnými prostředky si dovoluji podotknout, že náklady na jednotlivé reklamní nosiče, prezentační předměty atd. jsou výrazně nižší, než dle standardních ceníků, což si můžete snadno ověřit z veřejně dostupných zdrojů.

 

Pokud jde o druhou otázku z Vaší interpelace, nebudu na ni reagovat, jelikož ji považuji za irelevantní a urážlivou a vyzývám Vás, abyste podobná tvrzení nepoužíval, pokud pro ně nemáte jakékoliv konkrétní podklady.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Michal Šesták

radní MČ Praha 5