Prokopské údolí a bezpečnost

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
15. 11. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Interpelace

 

V Praze 22.9.2016

 

Vážený pane starosto,

 

žádám Vás o zabezpečení bezpečnosti občanů na veřejně přístupných místech.

Dne 9.9.2016 vtrhla do Prokopského údolí firma Prostor s křovinořezy. A pod záminkou veřejně prospěšných prací sekali zeleň kolem cesty do vzdálenosti cca 150 cm od krajnice. Při práci s křovinořezem je bezpečná vzdálenost 16 m od nejbližší osoby. Pokud se někdo přiblíží na menší vzdálenost, musí být zastaven, anebo musí být vypnut křovinořez. To jsou základní bezpečnostní pravidla, které musí znát obsluha stroje a vedoucí skupiny. Nože křovinořezu tohoto typu se pohybují rychlostí 15 tisíc otáček.  To vše dělníci i jejich vedoucí zcela ignorovali.

Komunikace je v zákazu vjezdu a je využívána především pěšími, matky s dětmi, mateřskými školkami a jinými dětskými skupinami. Ten den bylo slunečno a  lidí zde bylo opravdu hodně.

Práce byla v rozporu s ochranářským plánem, byla prováděna ve vegetační době a to na území přírodní rezervace. Cyklisté a běžci nestačili před rotujícími kameny uhýbat.

Záminkou činnosti byla údržba svodidel. Svodidla zde byla namontována cca před 8 lety bez stavebního povolení. Tehdejší ředitel TSK  mi řekl, že svodidla neměli kam dát a že se jedná jen o jejich deponii. Městská policie tenkrát pokračování v nepovolené stavbě zakázala.

Svodidla vytvářejí překážku v biokoridoru, bezdůvodně zužují cestu a překážejí při údržbě břehových porostů. (podle ochranářského plánu je zakázáno sekat trávu do vzdálenosti 5m od břehu potoka – jakožto významného krajinného prvku).. V PR je předpoklad, že na břehu potoka mohou žít chráněné druhy.

Vrcholem stupidity bylo požívání vysavačů na listí. To vše v přírodní rezervaci

 

Pane starosto, chci odpovědět na tyto otázky:

 

Kdo a proč celou akci zorganizoval, s kým to konzultoval, kdo jim dal povolení k práci ve zvláště chráněném území.

Kolik peněz bylo vyplaceno na poškození přírody na území MČ Prahy 5.

Kdo bude potrestán a jak za hrubé porušení bezpečnostních předpisů.

Proč prázdné Pet – lahve a papíry kolem laviček rozsekali a ponechali ležet bez povšimnutí.

Hlavně mě zajímá, jak zajistíte, aby se podobná věc již neopakovala.

Kdo zajistí dozor, aby ve všech chráněných územích MČ Prahy 5 nebyly porušovány ochranářské plány a zákon č. 114/1992 Sb

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                              Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Josef Matoušek

 

                                                                                                                  V Praze dne 15.11.2016

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016.

 

Dne 9.9.2016 probíhala v oblasti Prokopského údolí pravidelná běžná údržba zeleně TSK, k zajištění bezpečného průjezdného profilu cyklostezky. Konkrétně tyto práce byly realizovány z bezpečnostních důvodů před uskutečněním cyklojízdy v rámci Evropského týdne mobility ve spolupráci s hl. m. Prahou, která proběhla 18. září 2016.

Byla zde pouze ostříhána zeleň podél cyklostezky okolo svodidel, aby nezasahovala do průjezdného profilu a byl tak zajištěn bezpečný pohyb po cyklostezce. Tato cyklostezka je také využívána vozidly jako příjezdová komunikace k objektu Ministerstva obrany.

 

 

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě