Prokopské a Dalajské údolí

Datum interpelace:
09. 09. 2009
Datum odpovědi:
08. 10. 2009
Interpelující:
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Interpelovaný:
Jitka Matoušková

Interpelace:

Neposkytnutí slíbených informací
 
Paní
Jitka Matoušková,
uvolněná členka Rady MČ Praha 5 (nezávislá)
 
V Praze 9. 9. 2009
 
 
Interpelace ve věci neposkytnutí slíbených informací ohledně Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.
 
 
 
Vážená paní Matoušková,
 
jeden z bodů programu 12. ZMČ dne 26.6.2008 se týkal uzavření nájemní smlouvy se Společností pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí. Při diskuzi k tomuto bodu jsem vznesl tři otázky –
 
 - kolik lidí tvoří Společnost pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí
s jakým objemem peněz ročně tato Společnost hospodaří (tykalo se roků 2008 a předchozích) a
 - proč Společnost nepředložila doklady o opravách, které údajně na objektu v Prokopském údolí, který užívá, udělala?
 
Na tyto otázky jste v diskuzi odmítla odpovědět a následně pronesla, cituji: ,,Všechno vám pošlu”. Do dnešního dne, tedy během více než jednoho roku, jste mi nic neposlala.
 
Žádám vás tedy touto formou o odpovědi na výše uvedené otázky.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Předseda politického Klubu Strany zelených ZMČ P5
jan.martinec@zeleni.cz

Odpověď:

 Pan
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Člen ZMČ Praha 5
 
V Praze dne 5.10.2009
 
 
 
Interpelace ve věci informací ohledně Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
 
 
Pane zastupiteli,
 
 
ve vašem poslaneckém klubu asi nefunguje komunikace mezi jednotlivými členy. Na podobné otázky jsem již nedávno odpovídala ing. Velkovi.
Překvapují mě Vaše otázky, neboť v roce 2006 jste měl asi všechno vyjasněno, když jste při volební kampani využíval dobré pověsti a pracovitosti občanského sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.
 Občanskému sdružení v této době  přibývá členů a příznivců, protože se lidé bojí, že Strana zelených v Praze 5, chce tomuto sdružení svou negativní kampaní ublížit.
Už ve svém minulém vyjádření jsem ing. Velka upozorňovala na to, že Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí pomáhám ve svém volném čase.
Pokud máte další dotazy k o.s. Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, obraťte se, prosím, na vedení tohoto sdružení, anebo na www.prokopak.webnode.cz
 
 
 
Děkuji a jsem s pozdravem Jitka Matoušková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě