prokazatelně ušlý výdělek-zveřejnění jmen

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
05. 03. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 

Interpelace I.

 

Vážený pane starosto,

 

podle zákona o hlavním městě Praze se neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Vzhledem k tomu, že hospodaření roku 2012 je již uzavřeno, žádám o zveřejnění výše těchto náhrad vyplacených jednotlivým zastupitelům v jednotlivých měsících roku 2012. Pokud, stejně jako bývalí starostové, nenaleznete odvahu zveřejnit tento seznam jmenovitě, postačí mi nahrazení konkrétního jména libovolným zástupným symbolem.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 7. 2. 2013

 

 

Odpověď:

 

 

Vážený pane doktore,

 níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2013 ve věci poskytování náhrad neuvolněným členům zastupitelstva.

 Na základě Vaší žádosti o zveřejnění výše náhrad, které se poskytují neuvolněným členům zastupitelstva, jež nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, Vám sděluji následující:

 Výše těchto náhrad vyplacených jednotlivým zastupitelům v jednotlivých měsících roku 2012 bude zveřejněna.

 Vzhledem ke skutečnosti, že někteří zastupitelé neposkytli souhlas se zveřejněním jmenovitého seznamu, budou jména zastupitelů na tomto seznamu nahrazena čísly. Tato skutečnost je bohužel na mé vůli či „odvaze“ zcela nezávislá.

 S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě