Projekty ke klimatické změně

Datum interpelace:
28. 05. 2019
Datum odpovědi:
27. 06. 2019
Interpelující:
Mgr. František Gemperle, Ph.D.
Interpelovaný:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na starostu Městské části Praha 5
RNDr. Daniela Mazura, Ph.D.

Vážený pane starosto,

Obracím se na Vás jako na starostu Městské části Praha 5, ale také jako na radního s kompetencí pro oblast životního prostředí.

Dne 26. dubna 2019 jste jako starosta Městské části Praha 5 obdržel email od náměstka primátora hlavního města Prahy, Petra Hlubučka, který Vás, stejně jako na starosty ostatních městských částí, požádal o zaslání seznamu projektů připravených na území Městské části Praha 5 v souvislosti s aktuálním tématem – bojem s negativními dopady klimatické změny. A to zejména těch projektů, které je městská část připravena realizovat ještě do konce roku 2019. Náměstek Petr Hlubuček se na Vás obrátil z toho důvodu, že město je připraveno podílet se financování takových projektů. Termín sdělení konkrétních projektů uplynul 6. května 2019. E-mail od náměstka Petra Hlubučka přikládám k této interpelaci.

Pokud je mi známo, i na úřadě naší městské části jsou připravovány projekty ozelenění ulic, výsadby stromů nebo obnovy parků, které tematicky odpovídají výše uvedené výzvě.

Ve volebním programu vaší strany v komunálních volbách v Praze 5 zároveň mimo jiné uvádíte:
„Horka v Praze ukázala, že na teplotní výkyvy není město připravené. Jen kropit ulice nestačí. Základem je dostatek stromů a další zeleně v ulicích i péče o parky a chráněná území, kde si mohou občané odpočinout.“
nebo
„Výsadbou stromů a zeleně budeme aktivně bojovat proti přehřívání městského prostředí.“

Současně v programovém prohlášení rady pro období 2018-2022 má rada uveden tento závazek:
„Budeme vysazovat stromy do ulic, vytvářet nové aleje a obnovovat staré́, budeme umisťovat do veřejného prostoru nové vodní́ prvky a obnovovat bývalé́ prameny a studánky.“

O to více mě zaráží, že jste podle mých informací na výzvu náměstka Petra Hlubučka neodpověděl a žádný seznam projektů, které by městská část byla připravena realizovat, jste mu v uvedeném termínu nezaslal.

Pane starosto, můžete sdělit, co konkrétně jste v souvislosti s výzvou města učinil? Oslovil jste např. odpovědného radního pro správu veřejného prostranství a zeleň, který takové projekty připravuje? Pokud ano, kdy se tak stalo? Můžete sdělit, jaké konkrétní projekty v uvedené oblasti hodlá Praha 5 v letošním roce realizovat? Jak chcete zajistit financování takových projektů a proč nemáte zájem využít příspěvek od MHMP, který je městské části nabízen?

A ještě doplňující dotaz. V programovém prohlášení rady jsem se dočetl, že budete pokračovat v naplňování a realizaci konkrétních záměrů ze Studie území Motolského údolí. Zajímalo by mě proto, jak pokračujete s rozpracováním dílčích projektů, jako jsou odkrytí zatrubněného Motolského potoka nebo projekt obnovy Motolských rybníků, které ze studie vyplývají? Kdy plánujete započít s pracemi na těchto konkrétních dílčích projektech? I tyto dílčí projekty totiž cílí na zlepšení situace související s klimatickou změnou, která významně ovlivní i území naší městské části. Kdy se můžeme dočkat rozpracování Studie území Motolského údolí do těchto podrobností?

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. František Gemperle, Ph.D.

Odpověď:

Vážený pan
Mgr. František Gemperle. Ph.D.
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 26. 6. 2019

Odpověď na interpelaci ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 28.5.2019 – Projekty ke klimatické změně

Vážený pane zastupiteli,

Děkuji za Vaši interpelaci ve věci projektů adaptace na klimatickou změnu a sděluji tímto odpovědi na Vaše dotazy.

Co konkrétně jste v souvislosti s výzvou města učinil? Oslovil jste např. odpovědného radního pro správu veřejného prostranství a zeleň, který takové projekty připravuje? Pokud ano, kdy se tak stalo?

S gesčním radním, panem místostarostou Slabým jsem záhy po přijetí výzvy diskutoval pokrok v projektu Ochlazování ulic Prahy 5 v souvislosti s Koncepčním návrhem ozelenění ulic na Praze 5 ze srpna 2018. Jak jsem uvedl v ústní odpovědi na tuto interpelaci přímo na 4. zasedání zastupitelstva, došlo na mé straně k opomenutí a zpoždění odpovědi na výzvu HMP. K jejímu odeslání došlo 30. 5. 2019 a projekty v ní zmíněné byly zahrnuté v tisku Zastupitelstva HMP č. Z-7505.

Můžete sdělit, jaké konkrétní projekty v uvedené oblasti hodlá Praha 5 v letošním roce realizovat? Jak chcete zajistit financování takových projektů a proč nemáte zájem využít příspěvek od MHMP, který je městské části nabízen?

V tomto roce se uvedené oblasti dotýkají 4 projekty, z toho pouze jedna realizace – projekt „Ozeleňování a ochlazování ulic umístěním výsadeb dřevin do 14 vybraných ulic Smíchova“. Na tento projekt žádáme MHMP o 4 miliony Kč.

U ostatních tří projektů jsme žádali o menší částky na studie a přípravné práce, jelikož už víme, že se v tomto roce vlastní realizace nestihnou. Jsou to:
1. Studie k projektu „Revitalizace sportovně relaxačního areálu Vidoule“ – 50 tisíc Kč
2. Studie k projektu „Revitalizace zeleně na Chaplinově náměstí“ – 70 tisíc Kč
3. Inventarizace dřevin k projektu „Revitalizace parku Mrázovka“ – 30 tisíc Kč

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně zároveň pracuje na přípravě několika dalších projektů zaměřených na adaptaci na klimatickou změnu: retenci dešťové vody a její další využití, obnovení a využití vodních pramenů (studánek), obnovování alejí, instalaci vodních prvků v ulicích apod. Tyto budou realizované nejdříve v dalším roce, ale pokud budou dotační programy HMP tohoto zaměření pokračovat, bude se v nich MČ Praha 5 jistě o finance ucházet.

Jak pokračujete s rozpracováním dílčích projektů, jako jsou odkrytí zatrubněného Motolského potoka nebo projekt obnovy Motolských rybníků, které ze studie vyplývají? Kdy plánujete započít s pracemi na těchto konkrétních dílčích projektech? I tyto dílčí projekty totiž cílí na zlepšení situace související s klimatickou změnou, která významně ovlivní i území naší městské části. Kdy se můžeme dočkat rozpracování Studie území Motolského údolí do těchto podrobností?

Jak jistě víte, představuje Studie Motolského údolí dlouhodobou vizi pro tuto rozsáhlou oblast. Pro oblast klíčového úseku Motolského potoka nyní běží pořizování změny územního plánu hlavního města Prahy č. Z 3116, „Aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho akt. zóny na Motolském potoce v úseku ř.km 4,265–9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok “V Krematoriu”, Hlinitý potok a potok “Cibulka”“. Tato změna územního plánu může parametry projektů Motolských rybníků a odkrytí zatrubněného Motolského potoka významně ovlivnit. Zároveň je tato změna teprve nedlouho od zadání pořizování, a tak lze odhadnout časový výhled realizace projektů na Motolském potoce jen zhruba, a to v řádu jednotek roků.

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.