Programové prohlášení

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
09. 12. 2016
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma

Interpelace:

 

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace číslo 2

 

 

Členové Rady MČ Praha 5

 

Věc: Programové prohlášení RMČ Praha 5 a směřování stávající koalice

 

 

Vážení členové rady,

 

více jak půl roku vládne Praze 5 široká koalice. Jako demokratická strana ctíme nastalou situaci a rozložení sil. V politice už to tak chodí, politické dohody se ruší a uzavírají.

 

Proklamovanými důvody ze strany většiny současných koaličních klubů byla kritika minulé koalice a jejich jednotlivých členů, tedy SZ a ČSSD – vyčítala se nám přílišná levicovost, rozhazovačnost, nekoncepčnost, špatně fungující úřad, špatné hospodaření se svěřeným majetkem a další a další.

 

Respektuji tento názor, i když s ním pochopitelně nesouhlasím. Fakt, že koaliční smlouva byla podepsána bez programových priorit a řešila pouze mocenské rozdělení funkcí a kompetencí včetně konkrétních jmen, však neukazuje na snahu zlepšit tento údajně špatný stav, který prý vládl na radnici Prahy 5.

 

SZ je programová strana, pro nás je dosažení programových cílů minimálně na stejné úrovni jako rozložení sil v koalici a bylo to pro nás důležité i před uzavřením předešlé koaliční smlouvy a při našem působení ve vedení Prahy 5.

 

Nejsem si však jist, nakolik je toto důležité pro současnou koalici? Programová čitelnost, koncepce a směřování této koalice je vlastně neznámé. Nevíme ani my, opozice, ani veřejnost, možná to nevíte ani vy, koalice, jaké jsou vaše cíle a snahy např. v oblasti životního prostředí, územního rozvoje, sociální politiky, ochrany památek, bytové politiky a dalších? Netušíme, co konkrétně chcete? Odvážím se říci, že takto ad hoc vládnutí rozhodně Praze 5 neprospěje.

 

Paradoxně tak stále platí Programové prohlášení minulé koalice, kde jsme spolu s ČSSD byli účastni. Samozřejmě mě těší, že se současná koalice ztotožnila s programovými cíli a směřováním naší předešlé koalice, tedy s našimi cíli a směřováním. Dobře jsme to připravili, promysleli a koncipovali, s tím souhlasím. Pak ale nerozumím, proč byla vypovězena předcházející koaliční smlouva a uzavřena nová? Programové prohlášení totiž není, alespoň pro nás, cárem papíru, formální nezbytnost. Je však otázkou, zda program a politické ideje a cíle jsou důležité pro současné členy koalice či zda jsou pro ně důležité pouze mocenské posty a funkce ve vedení Prahy 5? Pevně věřím, že to první je správně. Nicméně bez jasného programového a koncepčního materiálu tomu ale lze těžko uvěřit.

 

 

Ptám se tedy: kdy bude nám, zastupitelům a zastupitelkám MČ Praha 5 předložen takovýto materiál, kdy nám bude předloženo programové prohlášení stávající koalice potažmo rady, na které již čekáme více jak 6 měsíců?

 

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď:

                     

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                          Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Mgr. Lukáš Budín

 

 

                                                                                                                   V Praze dne 7.12.2016

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na vaši interpelaci přednesenou na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 22. listopadu 2016, v návaznosti na Vaši otázku, týkající se programového prohlášení RMČ a směřování stávající koalice, si Vám dovoluji sdělit následující:

 

Vzhledem k vážnosti dokumentu, jako je programové prohlášení Rady městské části Praha 5, které je základním politickým dokumentem obsahující vizi a úkoly stávající koalice, jsme nuceni Vám sdělit, že v tuto chvíli na programovém prohlášení stále usilovně pracujeme a o jeho zveřejnění Vás budeme samozřejmě, jakožto zastupitele opozičních stran, informovat.

 

 

 

 

S pozdravem a přáním krásných Vánoc

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě