Programové prohlášení rady

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane starosto,

Na internetové stránce MČ P 5 stále není vyvěšeno programové prohlášení současné rady

MČ P5 na aktuální volební období. Přitom Programové prohlášení lze považovat za významný dokument a podklad i při posuzování rozpočtu.

Programové prohlášení jsem neobdržel  já ani mnozí další zastupitelé ani v jiné formě, např. na CD do klubu zastupitelů.

Dotazuji se

1/ proč jsme neobdrželi tento dokument v dostatečném časovém předstihu před jednáním o rozpočtu a

2/ kdy bude tento dokument  zveřejněn též na webové stránce MČ P5.

To že, je na naší webové stránce ještě 14.2.2007 vyvěšeno pouze Programové prohlášení rady z 17.2.2003 považuji za poněkud ostudné.

 

 

S pozdravem

 

 Ing. Jiří Vitha                 15.2.2007

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace – Programové prohlášení rady

Vážený pane zastupiteli,

rád bych odpověděl na vaše dotazy:

 

1/ proč jsme neobdrželi tento dokument v dostatečném časovém předstihu před jednáním o rozpočtu
Programové prohlášení nebylo v konečné podobě, docházelo k důležitým změnám a úpravám a proto tento „polotovar“ nebyl k dispozici. 

2/ kdy bude tento dokument  zveřejněn též na webové stránce MČ P5.  To že, je na naší webové stránce ještě 14.2.2007 vyvěšeno pouze Programové prohlášení rady z 17.2.2003 považuji za poněkud ostudné.
Programové prohlášení rady bude zveřejněno po jeho projednání a schválení Radou městské části Praha 5. Zveřejnit návrh prohlášení před jeho schválením považuji za nesprávný postup.
Myslím, že je správné nechat zveřejněné programové prohlášení za minulé volební období, aby voliči měli přehled o jeho plnění.

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě