Programové prohlášení Rady

Datum interpelace:
07. 03. 2023
Datum odpovědi:
05. 04. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Interpelace:

Interpelace
Programové prohlášení Rady
Interpelovaný: Starosta Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Vážený pane starosto,
od ustavení Vaší Rady již uplynulo sto dní. Vy sám i celá Vaše koalice avizovala nástup změny, člověk se pomalu neubránil pocitu, že nastává koperníkovský obrat v dějinách Prahy 5.
Dnes jste po sto dnech fungování K21 a Vaší Rady předložili rozpočet Prahy 5. Odmysleme si, že jste MČ nechali bez schváleného rozpočtu více jak dva měsíce, ač hl. m. Praha mělo rozpočet schválený. A odmysleme si, že se Vaše Rada při sestavování rozpočtu Prahy 5 asi nechala inspirovat Harrisburgem v Pennsylvanii, San Bernardinem v Kalifornii nebo už zmiňovaným Detroitem v Michiganu, tedy městy, která zbankrotovala. Navrhujete deficit téměř půl miliardy a neprojevujete přílišnou snahu snížit běžné výdaje radnice. Velké rozpočtové deficity vytváří třeba i stát Illinois, který je třetí nejzadluženější v USA, avšak tam člověk alespoň ví, jaké jsou priority politické representace. Žel, v našem případě je člověk zmaten nebo Vámi ponechán ve sladké nevědomosti. Rozpočet je zpravidla nejvýznamnějším předkladem do Zastupitelstva za celý rok a je hlavním nástrojem politické representace k naplňování jejích priorit a cílů. Tak jsem tedy na stránkách MČ rozklikl odkaz na Programové prohlášení Rady MČ. Nic jsem nenašel, tedy nic pro toto volební období. Ponořil jsem se tedy do zpytování své děravé paměti, zda jste tomuto Zastupitelstvu Programové prohlášení Rady již nepředložil. Pokud jsem něco nezmeškal, nepředložil jste stále nic. Tak si říkám, v čem tedy spočívá ten koperníkovský obrat v dějinách Prahy 5, když jste stále ani po 100 dnech ve funkcích a po předložení rozpočtu na letošní rok nepředložil Programové prohlášení Rady? Priority a cíle Vaší Rady si nemohu přečíst ani já, ani volič a občan Prahy 5. Tak trochu obrat k prokrastinaci a politická nezodpovědnost.
Tudíž se Vás tážu na následující:
1. Kde si mohu přečíst, podle jakých priorit a politických cílů Vaší koalice sestavovala Rada rozpočet MČ Praha 5 na letošní rok?
2. Považujete sestavení a předložení rozpočtu na letošní rok při absenci Programového prohlášení Rady za seriózní, zodpovědné a transparentní vůči voličům a občanům Prahy 5, kteří v současné době nevědí, jaké jsou priority a cíle této Rady?
3. Kdy předložíte Programové prohlášení Rady Zastupitelstvu MČ Praha 5? Proč jste tak doposavad neučinil?

Děkuji za Vaši odpověď.

Smíchov, 7. března 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Bc. Martin Damašek, M.A.
člen Zastupitelstva MČ Praha 5

Č.j.: MC05 72200/2023

Praha 4. dubna 2023

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 7.3.2023 k otázkám následujícího znění:

1. Kde si mohu přečíst, podle jakých priorit a politických cílů Vaší koalice sestavovala Rada rozpočet MČ Praha 5 na letošní rok?

2. Považujete sestavení a předložení rozpočtu na letošní rok při absenci Programového prohlášení Rady za seriózní, zodpovědné a transparentní vůči voličům a občanům Prahy 5, kteří v současné době nevědí, jaké jsou priority a cíle této Rady?

3. Kdy předložíte Programové prohlášení Rady Zastupitelstvu MČ Praha 5? Proč jste tak doposavad neučinil?

Děkuji Vám za dotazy. Programové priority má nová Rada MČ Praha 5 připravené. Při našem postupu se ale řídíme odbornými doporučeními pro dobré plánování, které předpokládají seznámení se záměry „nadřízené organizace“. Jinými slovy: Není rozumné vydávat naše priority předtím, než se seznámíme se směřováním nové Rady hlavního města Prahy, která, jak jistě víte, nastoupila do funkce až ve druhé polovině února. Jednání s novými radními jsme zahájili téměř okamžitě. Co se týká poslední otázky, tak programového prohlášení Rady městské části schvaluje Rada městské části, nikoli Zastupitelstvo. Takto postupovala i minulá politická reprezentace, jíž jste byl členem.

S pozdravem,
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě