Programové prohlášení a koaliční smlouva

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
25. 11. 2019
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace na starostku R. Zajíčkovou
Vážená paní starostko,
na zářijovém zasedání zastupitelstva proběhlo v rozporu s tehdejší koaliční smlouvou odvolání starosty D. Mazura a došlo k rozpadu koalice bez dohadovacího řízení. Dnes je už pátého listopadu a bylo dost času připravit programové prohlášení nové rady. Moje dotazy zní:
1) Kdy toto programové prohlášení bude zveřejněno?
2) A bude také zveřejněna koaliční smlouva stejně jako v případě minulé koalice?
Děkuji Vám za informace.
Adam Rut, předseda klubu zastupitelů „Piráti“

Odpověď:

Vážený pan
MgA. Adam Rut
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21. 11. 2019

Odpověď na interpelaci ze 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
05.11. 2019 – Programové prohlášení

Vážený pane Rute,
1) Na Programovém prohlášení Rady Městské části Praha 5 se pracuje a jeho konečná‚
verze bude předložena Zastupitelstvu Městské části Praha 5 na jeho prosincovém
zasedání.

2) Ujednání o spolupráci koaličních stran bude součástí Programového prohlášení
Městské části Praha 5.

S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě