Program Aktivní město

Datum interpelace:
22. 06. 2021
Datum odpovědi:
13. 07. 2021
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
MgA. David Dušek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

 

Vážený pane radní,

v letošním roce je velmi důležité, aby se děti dostaly na prázdninové tábory.  Rok pandemie se negativně promítl  i do finanční situace mnoha rodin.  Určitou pomoc mohly rodiny čerpat i v rámci programu Aktivní město.

Tento fond je zatím pro letošní rok vyčerpán. Žádám Vás tedy o projednání  doplnění finančních prostředků do tohoto  fondu v RMČ s termínem plnění okamžitě a o zveřejnění  informace o možnosti dalšího čerpání z tohoto fondu.

Děkuji,

Josef Cuhra

Odpověď:

Praha 13.července 2021

Interpelovaný: MgA. David Dušek,radní MČ Praha 5
Interpelaci podal: Ing. Josef Cuhra, zastupitel MČ Praha 5

Odpověď na interpelaci z 18.zasedání Zastupitelstva ze dne 22.6.2021

Vážený pane zastupiteli Cuhro,

velmi si vážím Vašeho zájmu a podpory projektu, který se mi podařilo na naši radnici přinést a implementovat v loňském roce. Aktivní město považuji za nejtransparentnější formu přímé podpory občanům a jimi oblíbeným projektům.
Když jsme s touto formou distribuce finanční podpory v loňském roce začínali, použili jsme ji pro zmírnění zcela mimořádné situace způsobené pandemií. Naším cílem bylo a je používat ji jako systémový nástroj pro podporu rodičů sportujících dětí během školního roku.
Vzhledem k nevyčerpání alokovaných prostředků na výše zmíněné systémové řešení, použili jsme zůstatek z nerozdaných peněz na podporu letních táborů, příměstských táborů, soustředění a doučovacích campů. Tyto prostředky byly velmi rychle rozebrány a doufám, že splnily svůj účel. Tedy pomohly sociálně slabším rodinám zajistit pro své děti některou ze zmiňovaných letních aktivit.
Vzhledem k nesystémovosti letního projektu a cílům naší koalice snižovat celkové náklady zatěžující rozpočet Městské části Praha 5 jsme o navýšení neuvažovali. Pro shrnutí Vám zasílám výčet alokovaných prostředků v jednotlivých obdobích.

2020 léto 2Mio
2020/21 průběžné na kluby 2Mio
2021 léto 1,2 Mio
2021/22 průběžné na kluby 2Mio

Ještě jednou děkuji za zájem a věřím, že Vás pokračování projektu Aktivního města spojený se začátkem školního roku potěší.

S pozdravem

MgA. David Dušek