Prodloužení autobusové linky č. 128 v oblasti Žvahova

Datum interpelace:
08. 09. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace na místostarostu pana Vojtěcha Zapletala

 

 

V posledním čísle časopisu rady MČ Praha 5 byla otištěna zpráva o zprovoznění nové linky autobusu č. 128 v oblasti Žvahova, ke které  došlo jako zázrakem v době pronájmu budovy základní školy novým nájemcům. Obdobné informace se objevily i denním tisku, např. v deníku Metro dne 6.9.2005. Dle těchto informací bude nová linka jezdit prozatímně do stanice Pod Žvahovem a po vyhodnocení vytíženosti se bude uvažovat o jejím prodloužení až k budově sloučené, nyní snad již můžeme otevřeně používat spíše přívlastek zrušené, základní školy Pod Žvahovem.

Předvídám, že vyhodnocení proběhne s výsledkem potřeby linku vytížit a prodloužit až k budově školy, kde v podnájmu sídlí kromě gymnázia i konzervatoř v minulosti úzce personálně spojená s Vaší stranickou kolegyní Mgr. Zajíčkovou. Tím se novým nájemníkům dostane dopravní obslužnosti, možná i na úkor našich školáků dojíždějících do základních škol na barrandovské sídliště. Nemám nic proti využití této linky středoškoláky, kteří sídlí ve školní budově vybudované pro potřeby místního základního školství, protože oni za rozhodnutí zastupitelů o zrušení ZŠ nemohou a ani neovlivnili rozhodnutí rady o pronájmu této budovy právě jejich mateřským ústavům. Nemohu však tak významnou událost jako je rozšíření dopravní infrastruktury v okolí Hlubočep přejít bez připomenutí Vašich slibů o zajištění dopravy školáků ze starých Hlubočep do škol na barrandovské sídliště a posílení dopravy pro obyvatele celé této oblasti k infrastruktuře obchodů, služeb a zdravotnictví, která z Hlubočep postupem času zcela vymizela.

Pokud by nová autobusová linka, která v odpovědích na mé předchozí interpelace a  dle Vašich veřejných vyjádřeních měla být náhradou právě školákům ze zrušené základní školy, nemohla by zajisté dopravně obsluhovat pouze Žvahov a zcela opomenout posílení dopravy v historicky centrální části Hlubočep.

Bez dalších významných investic by linka mohla pokračovat ulicí Pod Žvahovem až na Hlubočepskou a okruhem se po této ulici vrátit zpět na konečnou. Pokud by intervaly vykrývaly mezičasy stávajících linek, došlo by alespoň částečně k naplnění slibů radních o posílení dopravy hlubočepských občanů na tramvajovou estakádu vedoucí na barrandovské sídliště nad jejich hlavami či tramvajové spojení směrem do centra Prahy.

Za hlubočepské občany Vás prosím o zvážení této pro radnici zajisté možné varianty a za sebe Vás žádám o písemnou odpověď s termínem řešení či uvedením racionálních důvodů dopravní izolace Hlubočep.

 

 

                                                                                              Petr Navara – zastupitel

V Praze, dne 8.9.2005

 

Odpověď:

 

 

Vážený pan

Mgr. Ing. Petr Navara

zastupitel MČ Praha 5

 

 

 Vážený pane,

 

obracíte se na mne se zcela obdobnou interpelací jako v listopadu 2004. Vzhledem ke skutečnosti, že kromě splnění závazku zprovoznění autobusové linky pro dopravní obsluhu Žvahova, nedošlo k žádným změnám v argumentech uváděných v mé předchozí odpovědi, dovoluji si Vám, a pro připomenutí ostatním zastupitelům, tento původní text znovu předložit.

 

Původní text z r. 2004:

 

Obsluha veřejnou dopravou oblasti Žvahova je záměr, který nebyl vyřešen od dob vzniku tohoto obytného souboru, tedy od 20tých let minulého století. V této chvíli je zpracován projekt autobusové linky a nutné stavební úpravy navržených stanic budou provedeny v jarních měsících r. 2005. Trasa linky je navržena  s umístěním konečné stanice v prostoru tramvajové smyčky Hlubočepy. Takto navržená stanice umožní bezpečný přestup žáků ze Žvahova na tramvajovou trať na Barrandov, a proto nebude nutné pro žvahovské školáky zřizovat autobusovou linku.

 

To je také důvod proč jsem ještě před obdržením dopisu občanů Hlubočep, zahájil jednání s organizací ROPID o možnostech řešení dopravy školních žáků z této oblasti. Cituji z odpovědi, kterou jsem obdržel dne 1.12.2004:

 

V souvislosti se zrušením ZŠ Pod Žvahovem jsme prověřili současný provoz linek č. 104 a 120 a k termínu 12.12.2004 dojde k následujícím změnám. V odpoledním období budou převedeny dva páry spojů linky č. 104 na linku č. 120. Tím dojde k rozšíření dopravní nabídky zvláště pro žáky z oblasti Hlubočep v návaznosti na ukončení výuky ZŠ na Barrandově. Ze zastávky „Chaplinovo náměstí“ ve směru „Na Knížecí“ budou vybrané spoje linky č. 120 vedeny v těchto časových polohách: 12:58, 13:23, 13:58, 14:13, 14:43 hod. (nově zavedené spoje jsou tučně zvýrazněny).

  

Dodávám, že spoje linky č. 120 ve směru sídliště Barrandov byly podle vyjádření ROPID posíleny již asi před dvěma lety  v těchto časech: 6:40, 6:55, 7:10, 7:25, 7:55.

 

Souhlasím s názorem ROPID, že prodloužení všech spojů linky 104 do oblasti sídliště Barrandov by znamenalo snížení kvality dopravy z Hlubočep ve směru „Na Knížecí“. Zvláště

v ranním období by došlo k omezení využitelné přepravní kapcity, neboť tyto nové spoje by byly využívány cestujícími již z oblasti Barrandova. Poté by bylo nutné posilovat četnost provozu, či opětovně zavádět vybrané spoje linky č. 104. Uvedené skutečnosti by představovaly nárůst kilometrických výkonů, resp. finančních nákladů, které by byly vynakládány neefektivně, v souběhu s tramvajovou dopravou.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Vojtěch  Z a p l e t a l