Problém ulice Na Pomezí

Datum interpelace:
19. 06. 2003
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Odpověď: