Problém digitální podpisu

Datum interpelace:
13. 11. 2003

Interpelace:

Odpověď:

 

V Praze dne 10. prosince  2003

                       

                                                                                            

Interpelace k problému digitálního podpisu a informačních technologií

 

 

Vážený pane,

Vaše interpelace se skládá ze tří částí:

  1. problematika digitálního podpisu
  2. průzkum MHMP ohledně softwarového vybavení
  3. nákup multilicencí z MHMP

 

  1. Každý zastupitel a vybraní vedoucí pracovníci získali komerční (zaměstnanecký) certifikát, tj. spojený s výkonem funkce. Osoba tímto podpisem dokazuje, že je nositelem dané funkce. Občanský digitální podpis ověřuje pouze jméno, ale neověřuje, zda je pravdivá informace o uváděném zaměstnavateli či funkci, kterou udává. Tento podpis slouží právě k výkonu funkce, takže při styku s  kteroukoli institucí používající elektronický podpis jste ihned identifikován jako zastupitel se všemi právy k Vašemu postavení náležejícími  – např. zjištění utajovaných informací, které by bez tohoto podpisu nemohly být sděleny. Proto je tento typ digitálního podpisu  pro výkon funkce zastupitele nejvýhodnější a používá jej například i Ministerstvo financí ČR a řada krajských úřadů (Plzeňský, Ústecký, Královehradecký, Pardubický….)

Pokud by Vás komerční certifikát ve výkonu funkce zastupitele jakkoli omezoval, sdělte mi to, prosím, a já zjednám okamžitě nápravu.

  1. Průzkum softwarového vybavení prováděl MHMP za účelem zmapovat potřeby městských částí. Probíhal v době, kdy již byla podepsána smlouva se systémovým integrátorem a tudíž naše údaje již byly pro průzkum bezpředmětné. Z tohoto důvodu jsme se  (po konzultaci s MHMP) do průzkumu nezapojili.
  2. Multilicence programů pro využití městských částí začal MHMP nabízet v době, kdy jsme již měli smlouvu se systémovým integrátorem.  Její vypovězení by bylo právně složité a náklady z toho plynoucí  by spolu s poplatky (na multilicencích byla finanční spoluúčast)  překročily cenu danou smlouvou se systémovým integrátorem. 

 

S pozdravem

 

                                                                       Martin Stránský          

 

 

Příloha: usnesení RMČ 27/1632/2002

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě