Privatizace domu Na Bělidle 11

Datum interpelace:
08. 09. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

I N T E R P E L A C E

 

 

 

V minulosti jsem již jednou interpeloval vlekoucí se privatizaci domu Na Bělidle 11. Bylo mi odpovídáno, že jsou tam statické problémy nebo že výstavba bude zahájena během pár týdnů.

Podle informací, které mám od obyvatel tohoto domu dosud nebyly zahájeny stavební práce na hrubé stavbě půdní vestavby, která brzdí privatizaci. Prosím o sdělení konečného data, kdy bude proces privatizace v tomto domě zahájen.

 

 

 

8. 9. 2005

Pavel Erben

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan

 Pavel Erben

 zastupitel Městské části Praha 5

 Štefánikova 13-15

 150 00 Praha 5

 

 

V Praze dne  20. září 2005

                                                                                                          RADM  64/05

 

 

Věc: Odpověď na interpelaci

 

Vážený pane kolego,

 

v odpovědi na Vaši interpelaci uvádím současný stav vestavby bytových jednotek do půdního prostoru domu č.p. 999 v ulici Na Bělidle 11, Praha 5 – Smíchov.

 

Vzhledem k vážné nemoci a následnému úmrtí původního projektanta Ing. arch. Nacházela došlo ke zpoždění ve vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci dne 28. 2. 2005. Daná projektová dokumentace však nebyla v souladu s rozhodnutím odboru památkové péče a proto bylo nutné zadat dopracování, resp.  změnu projektové dokumentace novému projektantovi, tj. Ing. Ebenlendrové.

 

V současnosti by mělo neprodleně dojít k vydání nového rozhodnutí odboru památkové péče.

Oslovené stavební společnosti zpracovávají nabídkové rozpočty, které by měly být vyhodnoceny do konce tohoto týdne.

Do konce měsíce září 2005 je naplánováno zahájení přípravných prací, např. získávání záboru veřejného prostranství apod.. Samotné stavební práce budou zahájeny ihned po vydání výše zmíněného rozhodnutí odboru památkové péče, tj. přibližně v měsíci  říjnu 2005.

Realitní kancelář, která s MČ uzavřela smlouvu o výstavbě půdního bytu, předpokládá zahájení privatizace domu  v dubnu 2006.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

Ing. Angela Morávková