privatizace BF

Datum interpelace:
07. 02. 2013
Datum odpovědi:
27. 02. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace I.

 

Vážený pane starosto,

 

městská část pokračuje v masívní privatizaci bytového fondu, tedy přesněji řečeno v jeho prodeji nájemníků za výhodnou cenu bez ohledu na to, jak dlouho nájemní vztah trvá. Žádám proto o sdělení, zda v roce 2012 byl některý volný byt v domě určeném k privatizaci (seznam bytů k privatizaci k termínu 31. 12. 2012) pronajat. Pokud ano, jaké důvody k tomu vedly a číslo usnesení Rady.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 7. 2. 2013

 

 

Odpověď:

 

Vážený pane doktore,

 

níže odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 7. 2. 2013 ve věci privatizace bytového fondu a pronájmu volných bytů.

 

V roce 2012 bylo nově pronajato celkem 22 bytů.

 

V 17 případech se jedná o pronájmy bytů žadatelům ze sociálních důvodů, z toho v 15 případech byly pronajaty byty v domech, které si MČ Praha 5 hodlá ponechat, dvakrát se jednalo o byty v domech, o nichž bude rozhodnuto později (Na Bělidle 297/36, Švédská 10/39).

 

Dále bylo nově pronajato 5 bytů, kdy se jednalo o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní,
a to buď velký za menší v témže domě z finančních důvodů, nebo z důvodu neobyvatelnosti původního bytu. V těchto případech se jednalo 2x o nájem bytu v domě určeném k privatizaci, 1x  v domě, kde bude rozhodnuto později, 2x v domě, který si MČ hodlá ponechat.

 

Na konci roku 2012 proběhlo nabídkové řízení na pronájem 9 volných bytů v domech schválených k privatizaci jako celek – soutěž za tzv. první nájemné (schv. usn. RMČ 41/1579/2012 ze dne 30. 10. 2012). Na 1 byt se nepřihlásil žádný nájemce, u 8 bytů byly uzavřeny nájemní smlouvy (byly ale uzavřeny až v průběhu měsíce ledna 2013). Za tzv. první nájemné získala MČ Praha 5 částku 6 452 999 Kč.

 

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě