Přístup k materiálům komisí a výborů

Datum interpelace:
17. 12. 2019
Datum odpovědi:
16. 01. 2020
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace 1

Vážená paní starostko,

v tuto chvíli mají zastupitelé i veřejnost značně znesnadněný přístup k materiálům, které se řeší na komisích a výborech. V systému proxio u výborů a komisí nejsou pro všechny zastupitele dostupné podklady k projednávaným bodům a je tak obtížné zjistit, co a s jakými závěry daný orgán řešil. Prosím Vás o informaci, kdy budou v systému dokumenty zpřístupněny všem zastupitelům, aby mohli vykonávat plně své funkce? Děkuji za odpověď.

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti

Odpověď:

Vážený pan

MgA. Adam Rut

Členka ZMČ Praha 5

 

Praha 14. ledna 2020

 

Odpověď na interpelaci č. 1 – Proxio

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji na Vaši interpelaci podanou na 8. zasedání ZMČ Prahy 5, která se týká zveřejňování podkladových materiálů pro jednání výborů a komisí a jejich zpřístupnění všem zastupitelům. V současné době je distribuce podkladových materiálů v komisích a výborech nastavena tak, že zastupitelé vždy vidí do podkladových materiálů těch výborů a komisí, jejichž jsou členy.
Ve chvíli, kdy je jednání připraveno, rozesílá zapisovatelka/tajemnice všem členům orgánu pozvánku s distribučním balíčkem obsahujícím všechny podkladové materiály k danému jednání. Po jednání komise/výboru je zveřejňován zápis s jednotlivými usneseními.
Je naprosto v gesci příslušného předsedy komise/výboru dát pokyn zapisovatelce/tajemnici, co zveřejněno bude a co nikoliv a v jakém časovém horizontu.

Pokud Vás vedl k interpelaci fakt, že Vy osobně jste neměl přístup k podkladovým materiálům orgánu, jehož jste členem, neváhejte kontaktovat Odbor informatiky ÚMČ Praha 5,
který konkrétní situaci prověří.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Renáta Zajíčková v. r.