přístřešky u zastávek MHD

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
13. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás ve věci, kterou se pokouším vyřešit již více než rok. Jedná se o zastávky MHD na území MČ Prahy 5. Konkrétně jde o zastávky Karlštejnská a zastávku Zlíchov v obou směrech. Chybí zde přístřešky a lavičky.

Na zastávce MHD Zlíchov  si přístřešek občané postavili sami, dlouho a dobře sloužil, než byl nahrazen přístřeškem na protější straně ulice. Při poslední rekonstrukci tramvajové cesty byl odstraněn bez náhrady i tento nový přístřešek.

Deště už začaly a blíží se zima.

Pochopitelně jsem kontaktoval DPP a ROPID, náměstka pro dopravu HMP a příslušné radní MČ Prahy 5. (naposledy dne 18.7.2016).

 

Prosím o písemnou odpověď, kterou  pošlu nespokojeným a zmoklým občanům.

 

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

 

 

 

Odpověď:

                     

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

O chybějícím mobiliáři zastávek MHD městská část dlouhodobě ví. Bohužel však není věc v kompetenci naší radnice, ale hlavního města Prahy, resp. jím řízených organizací. Již v červenci tohoto roku jsem věc osobně řešil s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) s tím, že i zde jsou si vědomi chybějících přístřešků a dalšího vybavení zastávek. A není to jenom problém zastávek Karlštejnská a Zlíchov. Je řada dalších míst, kde přístřešky chybí. Informace o tom dáváme dohromady. Bohužel však odpověď DP je taková, že smlouva mezi HMP a JCDecaux je tzv. vyčerpána, pokud jde o rozsah plnění zakázky, a smlouva mezi HMP a Rencar je t. č. pro objednávání mobiliáře nepoužitelná z důvodu sporů mezi DP/HMP a Rencar.

Jedinou možností jsou tak tzv. mobilní přístřešky, které však nelze umístit všude a estetičnost tohoto vybavení není příliš soudobá. Každopádně jsem DP požádal, aby alespoň dočasně byly tyto mobilní přístřešky osazeny na ty zastávky, kde to je technicky možné. Osazení závisí na dopravním podniku.

 

V Praze dne 12. 10. 2016

S pozdravem

 

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě